د امریكا د متحده ایالاتو اعلامیه د اختر په ورځ سفارت