امنیتی پیغام: د عملیاتونو ځنډول ( نیټه: ۳۱ آگیست ۲۰۲۱) 

Great Seal of the United States

د امریکا متحده ایالاتو سفارت په کابل کی خپل عملیاتونه په ۳۱ د آګیست ۲۰۲۱ باندی وځنډول. په داسي حال کي چی د ا مریکا دولت خپل کارکونکی د کابل څخه وویستل؛ مونږ به د امریکا اتباعو او د هغوی کورنيو  سره د دوحی قطر څخه مرسته کوو.

د امریکا سفارت به د  سمارټ مسافرت پروګرام(سټیپ) Smart Traveler Enrollment Program (STEP) ؛ دسفاﺭت ویب پاڼه (Embassy web page)؛ Travel.State.Gov؛ فیسبوک و تویتر له لاری معلومات وړاندي کوي. د قونسلګری خدماتو پانګه به در افغانستان څخه بهر خپلو خدماتو ته ادامه ورکړی. که غواړی چی د ا مریکا نږدی سفارت او یا قونسلګری پیدا کړی نو پر دغه ځای کلیک کړی Click here.

د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته  د امریکا د اتباعو خوندی توب ته  لو مړيتوب وﺭکوی. د امریکا وګړی په هیواد کی باید دغه کارونه تر سره کړی:

د امنيتي معلوماتو تﺭ لاسه کولو او ستاسو د موقعيت معلومولو له پاﺭه.

  • خپل امنیتیپلانونه ته بیا کتنه.
  • په هر وخت کی د خپل چاپیریال او د محلی امنیتیپرمختګ په اړه  خبرتیا.
  • ټيټ پروفایلیا کچه باندی ځان وساتی.
  • د خپل سفر او بیړنی پلان په اړه په هغه چا چی اعتماد لریاحوال ورکړی.
  • احتمالی پلانونه جوړ کړی او د که پوهیګیچی د سفر کولو لپاره ضمینه مساعده  ده؛ سفر وکړی او د يواﺯي  د امریکا د دولت په مرستو تکیه می کوی.
  • محلی ورځپاڼیتعقیب کړی
  • هغه څه ته  چی د بهرنیو چارو ورارت یی کولی و یا نشی کولیکتنه وکړی

په افغانستان کی د امریکا اتباعو  لپاره منابع:

د SIV په اړه د لازیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره  https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghan-employed-us-gov.html  انټرنټ پانی ته کتنه وکړی.