امنیتی خبرتیا: د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په کابل کی ( نیټه: ۲۸ د آګیست ۲۰۲۱)

د متحده ایالاتو سفارت په افغانستان کی

نیټه: ۲۸ د آګیست ۲۰۲۱

 

امنیتی خبرتیا: د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په کابل کی ( نیټه: ۲۸ د آګیست ۲۰۲۱)

 

پیښه: د ځانګړی او با اعتباره تهدید پر اساس، د امریکا د متحده ایالاتو ټولو اتباعو ته خبر ورکول کیږی چی د کابل هوایی ډګر جنوبی دروازه (د هوایی ډګر څلور لاری)، د نوی کورنیو چارو وزارت او د پنجشیر د تیلو ټانګ ته نږدی د هوایی ډګر شمال ختیځ خوا ته دروازه د سمدستی ترک کړی.

د امریکا متحده ایالاتو وګړی باید هوایی ډګر ته او د هوایی ډګر دروازو ته له سفر کولو څخه ډډه وکړی

هغه کارونه چی باید تر سره شي:

  • همیشه د خپل چارچاپیر څخه باخبره اوسئ په خاصه توګه د ډیر ګنړي ګونړي اﺯدحام او څخه
  • ‎د محلي چارواکو لاښونې په شمول د هغه ساحو ته چی باید تګ را تګ و نشي په پام کې ونیسئ
  • ‎د بیړنیو حالاتو په هکله احتمالي پلان درلودل او د مسافرت فهرست ولولئ
  • ‎د پیښو د خبرتیا په هکله دمحلي ورځپاڼو  تعقیبول او د معلومات په اساس خپل ځان چمتو کړئ
  • ‎د لا زیاتو معلوماتو او احتمالي حالاتو په هکله د ځان چمتو کولو لپاره د سمارت مسفارت پروګرام کې ځان شامل کړي