زموږ اړیکي

د افغانستان سره د متحده ايالاتو اړيکې ټينګې او اوږدمهاله دي، او تر منځ مو پراخې دوه اړخيزه همکارۍ شتون لري. مونږ د ولسواکۍ، سولې، امنيت او په افغانستان او سيمه کې د اقتصادي پراختيا د پرمختګ او دودولو په ګډون، د ګډو ګټو درلودونکي يو.

متحده ایالات او افغانستان