د هوا کیفیت شاخص

د متحده آیالتونو د سفارت د هوا د کیفیت دستګاه په کابل کې د سفارت په انګړ کې په هوا کې جزوي ذرې یا توکي معلوموي (معمولاً PM 2.5 ویل کیږي ځکه چې قطر یې2.5 مایکرون سره مساوي یا ورڅخه کم دی). د نظارت د یوې واحدې دستګاه معلومات په ټول ښار نشي پلي کیدای. نو ځکه، د متحده آیالتونو په سفارت کې د هوا کیفیت راټول شوي معلومات ممکن په همدې ښار کې د څارنې نورو دستګاوو سره توپیر ولري.

د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ د airnow.gov په کابل پاڼې باندې کلیک وکړئ.

هوا کیفیت شاخص
د روغتیا په اړه د اندیښنو کچې
شمیریز ارزښت معنی
ښه له 0 څخه تر 50 د هوا کیفیت د قناعت وړ ګڼل کیږي، او د هوا ککړتیا لږ یا هیڅ خطر نلري.
منځنی له 51 څخه تر 100 د هوا کیفیت د منلو وړ دی؛ خو بیا هم، د ځینو ککړتیاوو له امله، ښايي د خورا لږ شمیر خلکو لپاره چې معمولاً د هوا ککړتیا سره حساس وي د روغتیا منځنۍ اندیښنې موجودې وي.
د حساسو ډلو لپاره غیرصحي له 101 څخه 150 د حساسو ډلو غړي ښايي له روغتیايي اغیزو سره مخ شي. د عمومي خلکو د اغیزې احتمال نشته.
غیرصحي له 151 څخه تر 200 هرڅوک ښايي روغتیايي اغیزو سره مخ شي؛ د حساسو ډلو غړي ښايي ډیرو جدي روغتیايي اغیزو سره مخ شي.
ډیر غیرصحي له 201 څخه تر 300 د بيړنيو حالاتو روغتیايي خبرتیاوې. د ټول نفوس د اغیزمن کیدو ډیر احتمال موجود دی.
خطرناک له 301 څخه تر 500 روغتیايي خبرتیا: هرڅوک ښايي له جدي روغتیايي اغیزو سره مخ شي.