سفر زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور صلح افغانستان به کابل

نماینده ویژۀ ایالات متحده در امور صلح افغانستان و تیم همراه اش، به عنوان بخشی از تلاش های مستمر در راستای تسریع روند صلح و پیشرفت جهت رسیدن به یک توافق سیاسی و تأمین آتش بس دایمی، سفر دو روزۀ خود را به کابل پایان داد. 

آقای خلیلزاد طی این سفر، با رییس جمهور محمد اشرف غنی، داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، شماری دیگری از رهبران سیاسی و همچنان مدافعان حقوق زنان، کسانیکه نقش ارزندۀ در پیشبرد روند صلح دارند، دیدار کرد.

سفیر خلیل زاد همچنان در میزگردهایی با رهبران جامعۀ مدنی شرکت کرد، تا به عنوان بخشی از پیشبرد روند صلح، در مورد حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان، بحث و گفتگو نماید. آقای خلیلزاد در این بحث ها، به منظور اینکه در زمینه استقرار صلح عادلانه و پایدار، به افغان ها کمک صورت بگیرد، بر نقش مهم احزاب سیاسی، سازمان های جامعۀ مدنی و رسانه ها در روند صلح تاکید کرد. آقای خلیلزاد همچنان اطمینان داد که ایالات متحده جهت حمایت از روند صلح از طریق جلسات مختلف در آینده؛ به مشوره های خویش با متحدان، شرکا و کشورهای منطقه،  ادامه خواهد داد.