سفر و سیاحت

معلومات تازه در مورد طی مراحل ویزه در سفارت ایالات متحده در کابل

آخرین معلومات: ۲۰ اگست، ۲۰۲۱

بخش قونسلگری سفارت ایالات متحدهٔ امریکا در کابل مسدود است. وقت ملاقات برای ویزهٔ غیر مهاجرت قابل دسترس نبوده و تمامی اوقات ملاقات، به شمول ویزه های خاص مهاجرت، در سفارت لغو شده اند.

تلاش های وزارت خارجهٔ امریکا برای انتقال افراد از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی متمرکز است. نخستین اولویت ما شهروندان ایالات متحده، باشنده گان قانونی دایمی ایالات متحده و اعضای واجد شرایط خانواده های آنان است. ما همچنان چندین گتگوری افراد – به شمول کارمندان محلی، افراد کشور های دوست، سازمان های بین المللی که ما با آنها توافقنامه ها داریم،‌ افغان های که ویزهٔ خاص مهاجرت دارند یا متقاضی آن اند،‌ متقاضیان ویزهٔ مشخص مهاجرت، افغان های که برای پروگرام های مهاجرتی P1/P2 واجد شرایط استند و افغان های که به ویژه در معرض خطر اند – را در اولویت قرار میدهیم.

درخواست کننده گان ویزهٔ‌ مهاجرت به شمول درخواست کننده گان ویزهٔ خاص مهاجرت باید ویب سایت های رسمی دولت ایالات متحدهٔ امریکا از جمله travel.state.gov را برای معلومات تازه ببینند. درخواست کننده گان ویزهٔ‌ مهاجرت که بیرون از افغانستان اند، می توانند برای تکمیل روند اداری به نزدیک ترین سفارت یا قونسلگری ایالت متحدهٔ امریکا تقاضای انتقال دوسیهٔ شان را کنند. برای انتقال دوسیه، لطفاً تقاضای تان را از طریق این فورمه به مرکز ملی ویزه تحویل دهید. https://nvc.state.gov/inquiry

ما تلاش های خود را برای طی مراحل و جابجایی افغان های که طی سالیان با ما یا به نماینده گی ما کار کرده اند، سرعت می بخشیم. افغان های که واجد شرایط برنامهٔ ویزهٔ خاص مهاجرت استند و تا حال درخواست نداده اند،‌ ترغیب می شوند تا بستهٔ کامل درخواست خود را به مرکز ملی ویزه (AfghanSIVapplication@state.gov ) به منظور تسهیل بخشیدن به روند هر چه عاجل تحویل دهند.

برای معلومات بیشتر در مورد روند ویزهٔ خاص مهاجرت و اینکه با چه کسی بخاطر سوالات تان به تماس شوید، لطفاً به ویزه های خاص مهاجرت برای افغان ها، کسانی که توسط یا از سوی دولت امریکا
(state.gov) استخدام شده اند — مراجعه کنید.

درخواست معلومات عمومی در مورد پروگرام ویزهٔ خاص مهاجرت میتوانند به 0016065267594 یا   AfghanSIVApplication@state.gov راجع شوند. این معلومات تماس تنها برای درخواست معلومات عمومي در مورد پروگرام ویزهٔ خاص مهاجرت می باشد. ما نمی توانیم روی این شماره یا ایمیل برایتان در مورد انتقال یا حالت اضطرار کمک فراهم کنیم.

Discover America

جاذبه های آمریکا را کشف کنید. ایالات متحده آمریکا پر از مکانهای دیدنی و گردشگری است. درباره تاریخ آمریکا یاد بگیرید؛ از پارکها و شگفتی های طبیعی ما دیدن کنید، هنر، معماری و تفریحات ساحلی ما را تجربه کنید، غذاها و شراب های ما را امتحان کنید؛ از رانندگی در مسیرهای پرمنظره و فعالیتها و ورزشهای مختلف در فضای آزاد لذت ببرید.

We the People

USA.gov

اطلاعات درباره دولت ایالات متحده براساس موضوع و اداره

Runners

Recreation.gov

دروازه ای به کشف فعالیتهای فضای باز در آمریکا، مانند: مانند قایقرانی، چادر زدن، کوهنوردی و غیره

Passport

Travel.State.Gov

اطلاعات درباره مسافرتهای بین المللی، ازجمله اطلاعات درباره پاسپورت و ویزا برای شهروندان آمریکایی و غیر آمریکایی

TSA

قبل از سفر

برای اطلاعات بیشتر پیش از سفر به ایالات متحده از وبسایت اداره امنیت حمل و نقل و اداره گمرک و حفاظت مرزی دیدن کنید.