ویزه ها

هدف سفر از قبل تعین شدۀ شما و سایر حقایق، نوعیت ویزۀ مورد ضرورت را مطابق با قانون مهاجرت ایالات متحده، مشخص خواهد نمود. به حیث درخواست کنندۀ ویزه، ضرورت است که تمام نیازها و الزامات واجد شرایط بودن برای دریافت نوع ویزۀ درخواست شدۀ خویش را فراهم نمائید.

فهرست رهنمای انواع ویزه را در این لینک (https://travel.state.gov/content/visas/en.html) ببینید، تا مشخص گردد که کدام نوع ویزه برای هدفی که شما به ایالات متحده می خواهید سفر کنید، مناسب می باشد.

معمولاً تبعۀ یک کشور خارجی که میخواهد داخل قلمرو ایالات متحده گردد، باید اولتر از همه ویزۀ ایالات متحده را دریافت دارد که در پاسپورت مسافر، سند مسافرتی که توسط کشور متبوعۀ وی صدور یافته، نصب می باشد.

ممکن است که بعضی از مسافران بین المللی در صورت واجد بودن شرایط، بدون ویزه به ایالات متحده سفر کنند. بخش ویزۀ این وبسایت حاوی تمام معلومات در مورد ویزه های ایالات متحده برای اتباع خارجی می باشد که می خواهند به ایالات متحده سفر کنند.

(یادداشت: اتباع ایالات متحده برای سفر به ایالات متحده به ویزه ضرورت ندارند، اما زمانیکه بخواهند به خارج از کشور سفر نمایند، باید از سفارت همان کشور ویزه دریافت کنند).

KabulNIV@state.gov ویزه های غیر مهاجرتی:
KabulIV@state.gov ویزه های غیر مهاجرتی:

وزارت امور خارجه پروسۀ اخذ ویزه را به صورت جدی اما منصفانه اداره می کند تا به بهترین وجه از ایالات متحده محافظت نماید. ما به صداقتی که ایالات متحده همواره به آن شهرت دارد، متعهد می باشیم. سفر به ایالات متحده مورد استقبال و تشویق قرار می گیرد.

ما موارد آتی را به درخواست کنندۀ ویزه وعده می دهیم:

حتی در صورت عدم اعطای ویزه، ما با شما به عزت و احترام برخورد خواهیم کرد. ما با شما به حیث یک شخص و به درخواستی شما منحیث یک قضیۀ واحد برخورد خواهیم کرد. ما در نظر خواهیم داشت که ممکن است مصاحبۀ ویزه برای شما یک تجربۀ جدید و یا ترساننده باشد، و امکان دارد مضطرب باشید. ما از مدت زمان محدود شده و قابل دسترس برای مصاحبۀ ویزه استفادۀ اعظمی خواهیم کرد که از برنامه های سفر و مقاصد شما تا حد امکان یک تصویر مکمل گرفته شود. ما از منابع قابل دسترس استفاده خواهیم کرد تا به صورت مناسب با تمام درخواست کنندگان کمک شود که وقت ملاقات به دست بیاورند، و برای تجارت، تحصیل، و سایر نیازمندی های مهم خویش به موقع اجازۀ سفر دریافت کنند. ما معلومات مفصل و دقیق در بارۀ شرایط ویزه و طی مراحل درخواستی را در ویبسایت سفارت و یا قونسلگری خویش اعلان خواهیم نمود. ما معلومات در بارۀ اوقات انتظار ملاقات برای دریافت ویزۀ غیر مهاجرت را در لینک http://travel.state.gov ویبسایت سفارت و یا قونسلگری خویش فراهم خواهیم کرد. ما دلایل عدم صدور ویزه را برای شما توضیح خواهیم نمود.

علاوه بر این، اگر شما: محصل هستید، ما تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل شود که شما وقت ملاقات بگیرید، و در صورت واجد بودن شرایط برای شما به موقع ویزه داده شود تا به زودی دروس خود را آغاز کنید. مسافر حالات اضطراری طبی و بشری هستید، ما طی مراحل کسانی را که با حالات عاجل روبرو باشند و زندگی آنها در خطر باشد، تسریع خواهیم کرد. برای مقاصد تجارتی سفر می کنید، ما میکانیزم های مناسب را به منظور تسهیل سفر تجارتی به وجود خواهیم آورد و موارد جداگانه را برای شرکت/تجارت های امریکایی تسریع خواهیم کرد. در عین زمان، ما از شما، از درخواست دهندگان ویزه، تقاضا می کنیم که موارد آتی را انجام دهند:

برنامۀ سفر و درخواستی ویزۀ خویش را تا حد امکان قبل از قبل ترتیب دهید. درخواستی را به طور مکمل و دقیق خانه پری کنید. برای ارائه نمودن هدف و برنامه های خویش آماده باشید. برای مصاحبۀ خویش آماده باشید تا بتوانید به طور واضح و مختصر اهداف و مقاصد خود را شرح دهید.