ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا از 40 متشبث افغان قدردانی نمود

11 می 2016

سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان آقای پی مایکل مکینلی از سهم‌گیری گروهی از شرکت های افغان از کابل، جلال آباد، کندهار، هرات، و مزار شریف در رشد اقتصاد افغانستان قدردانی نمود. این شرکت‌ها در همکاری با برنامۀ کمک به بازسازی افغانستان از طریق انکشاف تصدی‌ها(ABADE/ آبادی) ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا حدود 24.7 میلیون دالر امریکایی را در تشبثات خود سرمایه گذاری نموده‌اند که در نتیجه این سرمایه گذاری‌ها به تعداد 2400 شغل جدید طی سال‌های آینده ایجاد میگردد. به طور اوسط، این شرکت‌ها در بدل هر 1 دالر کمک از سوی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا حدود 5 دالر سرمایه گذاری نموده‌اند.

این مراسم در مقر سفارت ایالات متحده امریکا در کابل برگزار گردید. این 40 شرکت در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری نموده اند که شامل تولید مواد غذایی و تجارت مواد زراعتی، تولید لباس و پارچه، تولید مواد ساختمانی، تولید آهن و فولاد، تولید فرنیچر ، تولید وسایل آشپزی و آشپرخانه، و همچنین تولید ادویه، مواد چرمی، بازیافت پلاستیک، چاپ دیجیتل، و عرضه خدمات ترمیم و حفظ و مراقبت میشوند.

اتحادیه‌های دولتی-خصوصی برنامۀ «آبادی» با شرکت‌های کوچک و متوسط افغان این شرکت‌ها را در کاهش خطرات توسعۀ تجارت، تداوم رشد، و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌‌نماید. در این برنامه، شرکای افغان طرح توسعه تشبثات خود را تدوین و منابع خویش را برای تطبیق آن اختصاص می‌دهند. برنامه آبادی باسهمگیری در فراهم آوری تجهیزات و ارائه کمک‌های فنی به آن‌ها جهت بکار انداختن این تجهیزات در فعالیت‌های تشبث، سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها را تکمیل می‌سازد.

آقای مکینلی در این مورد گفت: «ما از این متشبثین بخاطر ایجاد پروسه‌های جدید و تولیدات برای یک بازار در حال رشد، و بخاطر دورنمای سرمایه گذاری که آن‌ها در آیندۀ افغانستان متصور هستند تقدیر مینمائیم. با این کار خود، این متشبثین شهامت، پشت کار، و تعهد قوی خویش را به مردم خویش به نمایش گذاشته‌اند.»

آبادی یک پروژه 105 میلیون دالری است که تطبیق آن در ماه اکتوبر 2012 آغاز گردیده و الی اپریل 2017 ادامه خواهد داشت. این برنامه تا اکنون، حدود 300 اتحادیه دولتی-خصوصی را همراه با تشبثات کوچک و متوسط ایجاد نموده است. این اتحادیه‌ها به ارزش 300 میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری نموده اند. این تشبثات گزارش داده اند که فروشات شان 160 درصد افزاش داشته و 1900 فرصت­ شغلی بیشتر را ایجاد نموده‌اند.