اعلامیۀ سفارت ایالات متحدۀ امریکا در بارۀ حملۀ تروریستی در کابل

19 اپریل 2016

امروز کابل شاهد حملۀ تروریستی خونین و مرگباری بود که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفت. این حمله نشان دهندۀ تداوم آسیب رساندن به مردم افغانستان از سوی طالبان است. سفارت ایالات متحده این عمل پوچ و غیر منطقی تروریستی را به شدت محکوم می کند. افغانستان به صلح و امنیت ضرورت داشته و سزاوار آن است، نه حملاتی که والدین در راه رساندن اطفال آنها به مکتب، کارگران حین رفت و آمد به محلات کاری، و کسانی که برای دفاع از هموطنان خویش به پا ایستاده اند، قربانی آن گردند.

ما عمیق ترین مراتب تسلیت خویش را به فامیل ها و دوستان قربانیان این حادثه ابراز داشته و برای مجروحین شفای عاجل آرزو می کنیم. ما در کنار مردم افغانستان ایستاده و همچنان به حمایت از پروسۀ صلح دولت افغانستان که به حملات بی رحمانه علیه مردم بیگناه به یک بارگی و طور دایمی نقطۀ پایان بگذارد، ادامه می دهیم.