سفارت ایالات متحدۀ امریکا حملۀ بر یک مسجد در کابل را محکوم می کند

21 نوامبر 2016

ما حملۀ امروز بر مسجد باقرالعلوم در کابل که نمازگذاران را مورد هدف قرار داد، شدیداً محکوم می کنیم و عمیق ترین مراتب تسلیت خود را به فامیل ها و وابستگان قربانیان این حادثۀ المناک اظهار نموده و برای مجروحین شفای عاجل آرزو می نمائیم.

با انجام دادن این حمله، دشمنان صلح و ترقی افغانستان یکبار دیگر بی توجهی و عدم حرمت خود در برابر شعایر دینی و ارزشهای همزیستی نشان دادند. همانطور که در ماه گذشته در کنفرانس بروکسل ثابت گردید، ایالات متحده و همکاران بین المللی ما متعهد اند که همچنان در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند.