اعلامیۀ سفارت ایالات متحده در بارۀ توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی

22 سپتمبر 2016

ما از توافقنامۀ امروز که در نتیجۀ مذاکرات بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین منعقد گردید، به عنوان یک گام پیشرفت برای پایان دادن مسالمت آمیز جنگ در افغانستان استقبال می کنیم. ایالات متحدۀ امریکا به حمایت خویش از پروسۀ صلح به مالکیت و رهبری افغانستان که منجر به توقف خشونت و منازعه از سوی مخالفین مسلح دولت، قطع روابط با گروه های تروریستی و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان، به شمول محافظت از حقوق زنان و اقلیت ها گردد، ادامه می دهد.