بازدید شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا سفیر هوگو لارِنس از ولایت کندهار

کندهار – شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا، سفیر هوگو لارِنس امروز به ولایت کندهار سفر نمود و با عبدالحنان منیب و حاجی آغالالی دستگیری، معاونین مقام ولایت و دگر جنرال عبدالرازق، قومندان امنیۀ ولایت کندهار ملاقات نمود.

طی این جلسه، سفیر لارِنس روی مشارکت کنونی ایالات متحدۀ امریکا و افغانستان و ادامۀ تعهدات ایالات متحدۀ امریکا برای تقویت و حمایت امنیت، اصلاحات اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و برنامه‌های انکشافی ولایتی صحبت نمود.

سفیر لارِنس دستاوردها و پیشرفت‌های دهۀ گذشتۀ افغانستان را که در عرصه‌های متعدد صورت گرفته است، واضح نمود و در ضمن از تلاش‌های دوامدار در امر از بین بردن گروه‌های افراطی و نفوذ آنها تاکید ورزید. ایالات متحدۀ امریکا از سال ۲۰۱۰ به اینسو بیش از ۴۳۶ میلیون دالر را برای پروژه‌های انکشافی ولایت کندهار به شمول سرک‌ها، مکاتب، کلینک‌ها و زیربناهای امنیتی، مساعدت نموده است.

سفیر لارِنس طی سخنان خود گفت: “ایالات متحدۀ امریکا همچنان شانه به شانه با مردم افغانستان ایستاده است، امروز مقامات ولایت کندهار بر تعهد خود برای سعی و تلاش جهتِ دستیابی به یک ولایت با ثبات تر، صلح آمیز تر و مرفه تر، با کمک ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ جهانی، تاکید نمودند.”

ایالات متحدۀ امریکا از تعداد زیادی پروژه‌های اقتصادی و انکشافی در ولایت کندهار، در راستای توانمند ‌‌ساختن جامعۀ مدنی، انکشاف اقتصادی و بهبود امنیت حمایت می‌نماید. انکشاف سرتاسری به وسیلۀ مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر، زراعت، صحت، تعلیم و تربیه، و ترویج حکومت داری خوب بر رُشد اقتصادی تمرکز دارد.