وضعیت سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان

سفارت امریکا در کابل کارهای رسمی خود را در ۳۱ اګست سال ۲۰۲۱ توقف داده است. ازینکه سفارت امریکا کارکنان خود را از کابل خارج کرده است. شهروندان ایالات متحده امریکا در افغانستان می توانند در صورت نیاز به خدمات کنسولی به نزدیک ترین سفارت و یا قونسلگری امریکا مراجعه کنند.

برای یافتن نزدیکترین کنسولگری یا سفارت بر روی این پیوند/ایمیل کلیک کنید.

www.usembassy.gov

شهروندان آمریکایی که در افغانستان هستند و خواهان کمک از دولت امریکا برای خارج شدن ازافغانستان را دارند باید این فورم بازگشت را خانه پری کنند و اگر به فورم دسترسی ندارند لطفاً سوانح یا معلومات کامل خود را با شماره تماس (ایمیل و شماره تلفن) و همچنین شماره پاسپورت امریکایی ، به ایمیل ذیل بفرستند!

AfghanistanACS@state.gov

ما همچنان به کمک های خویش با افرادی که گرین کارت یعنی اقامت قانونی و دائمی دارند و همچنین بسیاری از افغان هاییکه سالها درپهلوی ما ایستاده بودند و میخواهند افغانستان را ترک کنند، ادامه میدهیم.

تعهد ما با مردم افغانستان دوام دار است. ما برای انتقال قدرت به یک دولت همه شمول که شامل احترام برای تمام حقوق شهروندان به شمول زنان باشد سعی و تلاش می نمایم.

ما از همه تلاش های دیپلوماتیک؛ اقتصادی، سیاسی و امکانات دردست داشته،  ادامه کمک های بشری ، حفظ  حقوق ابتدای هر افغان و وفاداری طالبان به تعهدات شان، استفاده خواهیم نمود.