سفارت ایالات متحدۀ امریکا همایش کاریابی دانش آموختگان برنامه های تبادل تعلیمی را میزبانی نمود

3 مارچ 2015

به تاریخ ۲ مارچ ۲۰۱۶، سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل، میزبان همایش کاریابی و شبکه سازی برای دانش آموختگان برنامه های تبادل تعلیمی بود که از جانب سفارت ایالات متحده تمویل می گردد. بیش از ۴۵ تن از فارغان برنامه های تبادل تعلیمی با ۲۲ استخدام کنندۀ بالقوه، به شمول شرکت های خصوصی، وزارت خانه ها، سازمان های تأمین کنندۀ شغل، قراردادی های ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده (USAID)، و مؤسسات غیر حکومتی، ملاقات نمودند. اکثریت فارغان که در محفل حضور داشتند، اشتراک کنندگان برنامۀ فولبرایت بودند. سفارت ایالات متحده از طریق برنامه فولبرایت برای افغانان واجد شرایط، بورسیه های تحصیلی را پیشکش می کند تا در مقاطع ماستری و دکترا در ایالات متحده تحصیل نمایند.

برنامه های تبادل تعلیمی که از جانب سفارت ایالات متحده تمویل می شوند، در راستای تلاشها برای فراهم آوری ظرفیت های بشری مورد ضرورت برای افغانستان، بهترین و نخبه ترین رهبران بالقوه افغان را انتخاب می نمایند تا در ایالات متحده آموزش ببینند و یا تحصیلات خود را ادامه دهند.

بیش از ۹۵ فیصد دانش آموختگان برنامه فولبرایت عملاً صاحب شغل اند، در حالیکه برنامۀ آموزش زبان های خارجی (FLTA) و برنامۀ استادان تازه کار نهادهای تحصیلات عالی (AJFDP) میزان اشتغال ۱۰۰ فیصد را گزارش می کنند. سفارت ایالات متحده و نهاد های دانش آموختگان برنامه های تعلیمی ایالات متحده امریکا بعضی اوقات همچو محافل شبکه سازی را برگزار می کنند تا دانش آموختگان برنامه های تبادل فرهنگی ایالات متحده را در امر پیدا کردن وظایف خوب کمک نمایند.

برنامۀ امسال فولبرایت درخواست های علاقمندان را الی ۲۰ مارچ می پذیرد. درخواست کنندگان علاقمند می توانند معلومات کامل در مورد برنامه های تبادل تعلیمی را از طریق ویب سایت سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل دریافت کنند.