سفارت ایالات متحدۀ امریکا حملات در کابل را محکوم می کند

6 سپتمبر 2016

ما حملات مرگبار روز گذشته در کابل بالای نیروهای امنیتی درنزدیکی وزارت دفاع را شدیداً محکوم مینمائیم.

مایکل مکینلی سفیر ایالات متحده امریکا گفت: ” ما به خانواده ها و کسانی که از حمله دیروز متاثر شدند تسلیت عمیق خویش را ابراز میداریم .  این حملات وحشتناک نشان دهنده بی اعتنایی طالبان نسبت به مرد ها، زنان، و اطفال بیگناه  افغانستان است.  ما خود را در غم از دست دادن افراد بیگناه و همکاران ثابت قدم ما در نیروهای امنیتی افغان شریک میدانیم.  این مردان و زنان شجاع کارهای خسته گی ناپذیر را در راستای عصر نوین صلح در افغانستان انجام میدهند.  ما و همه دوستان ما در افغانستان در کنار شان مستحکم می استیم  قسمیکه آنها در تلاش برای بهبود امنیت  و مصئونیت شهروندان و تضمین صلح پایدار به این ملت هستند”.