سفارت ایالات متحده امریکا حمله بالای نهاد بین المللی پاملرنه را محکوم می کند

6 سپتمبر 2016

ما حمله مرگبار امروزی بالای نهاد بین المللی پاملرنه در کابل را شدیداً محکوم می کنیم.  مردان و زنان در نهاد بین المللی پاملرنه در ساختن یک آینده درخشان‌تر برای افغانستان کمک می کنند. تلاش‌های آنها باعث نجات زندگی افراد، توانمند‌سازی زنان، کاهش فقر و بهبود فرصت‌ها برای تمام افغان‌ها می شود.  ما به خانواده ها و کسانی که ازین حمله متاثر شدند مراتب تسلیت خویش را ابراز نموده و برای مجروحین صحت‌مندی عاجل می خواهیم.  سفارت امریکا، شهامت و شجاعت نیروهای امنیتی افغانستان را می ستاید که توانستند 42 تن از افراد ملکی را نجات داده و حمله مهاجمین را خنثی  کنند.

ایالات متحده امریکا متعهد خواهد ماند تا با جامعه جهانی و همکاران افغان خود، در راستای پیشرفت هایی که مردم افغانستان در 15 سال اخیر کسب نموده اند، کار نماید.