ایالات متحده رسیدن واکسین کووید 19 به افغانستان را تبریک می گوید

کابل، افغانستان – ایالات متحده رسیدن موفقیت آمیز 468,000 دوز واکسین کوویدشیلد تولید شده در انستیتیوت آسترا زنکا سروم را به تاریخ 8 مارچ 2021 م به افغانستان تبریک می گوید. این محمولۀ واکسین، از طریق (COVAX Advance Market Commitment) که یک ابتکار جهانی به منظور حمایت از دسترسی عادلانه به واکسین های کووید 19 می باشد، امکان پذیر شد. ایالات متحده اخیراً اعلام کرد که 2 میلیارد دالر – افزون بر 4 میلیارد دالر پلان شده  را- به (COVAX Advance Market Commitment) فراهم می سازد و این مبلغ، ایالات متحده را به بزرگترین کمک کننده نهاد هماهنگ‌ کننده تهیه واکسین (کواکس) مبدل ساخته است. افغانستان از جملۀ نخستین کشورهای منطقه است که واکسین کووید 19 را از طریق کواکس دریافت کرده است.

یان مک کری، معاون سفارت ایالات متحده گفت: “ایالات متحده در امر مبارزه با کووید 19 که یک تهدید بی سابقه برای صحت جهانی می باشد، در کنار افغانستان قرار دارد.” شکست این پاندمی یک چالش بزرگ جهانی است و ایالات متحده در داخل و خارج از کشور به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری تلاش می کند. ما با همکاری همدیگر می توانیم  ویروس کووید 19 را شکست دهیم و خود را برای مبارزه با تهدیدهای آینده، آماده کنیم.”

کمک های ایالات متحده به کواکس، از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID)، از خرید و ارایۀ واکسین های مصئون و موثرکووید 19، به جوامع آسیب پذیر و در معرض خطر، در 92 کشور با درآمد کم و متوسط، ​​حمایت می کند. این حمایت می تواند در کنترول پاندمی کووید 19، کُند ساختن ظهور انواع جدید آن و کمک به راه اندازی مجدد اقتصاد جهانی، نقش ارزنده ای را ایفا کند.

ایالات متحده همچنان با سایر کمک کنندگان همکاری خواهد کرد، تا تعهدات بیشتر شان را به منظور تأمین نیازمندی های اساسی کواکس انجام دهند. دولت ایالات متحده متعهد به همکاری با شریکان و دولت ها به منظور حمایت از تلاش های جهانی واکسیناسیون در برابر کووید 19 است.

ایالات متحده به منظور حفاظت از صحت عامه و تقویت پاسخ دهی چند سکتوری به کووید 19 در طول مدت این پاندمی، با ذینفعان افغان خود همکاری های نزدیک داشته است. مشارکت های دیرینه در راستای بهداشت در افغانستان، این کار را تسهیل کرده است. این مشارکت باعث تقویت نظارت، ردیابی، پیشگیری و کنترول امراض ویروسی ، مراقبت از بیماران و آگاهی دهی لازم عامه جهت کنترول این پاندمی و نجات جان افراد، شده است. علاوه بر این، مشارکت پایدار بین ایالات متحده و افغانستان در پاسخ دهی و کاهش اثرات چند بعدی کووید 19 کمک می کند. ایالات متحده، از زمان شیوع این پاندمی، از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) جهت پاسخ دهی به کووید 19، حدودا 38 میلیون دالر، به افغانستان کمک کرده است.