سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان، تصرف شهرها توسط طالبان را محکوم می کند

ما حملات خشونت بار جدید طالبان بر شهرهای افغانستان را محکوم می کنیم. این امر، شامل تصرف دیروزغیرقانونی زرنج مرکز ولایت نیمروز ، حمله امروز به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان و ادامه تلاش ها به منظور تصرف شهر لشکرگاه مرکز هلمند و مراکز سایر ولایت می شود.

این اقدامات طالبان به منظور تحمیل اجباری حاکمیت شان غیرقابل قبول است و با ادعای آن ها مبنی بر حمایت از حل سیاسی از طریق مذاکره طی پروسۀ صلح دوحه، مغایرت دارد. آنها نسبت به رفاه و حقوق افراد ملکی بی اعتنایی عمیقی را از خود نشان می دهند و بحران بشری در این کشور را تشدید می بخشند.

ما از طالبان می خواهیم که با آتش بس دایمی و همه جانبه موافقت کنند و در مذاکرات صلح به طور کامل مشارکت نمایند، تا رنج مردم افغانستان خاتمه یابد و راه برای یک حل سیاسی جامع که به نفع همه افغان ها باشد و این امر را تضمین کند که افغانستان دوباره به پناه گاهی امن برای تروریستان تبدل نمی شود، هموار سازند.