اعلامیۀ سفیر هوگو لارِنس شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در مورد حملات تروریستی کابل

سفارت ایالات متحدۀ امریکا حملات مرگبار امروز در کابل را به شدید ترین الفاظ تقبیح می کند. هدف قرار دادن مردان و زنان افغان که زندگی خود را برای خدمت و دفاع از هموطنان خویش وقف کرده اند، طوری‌که امروز طالبان انجام دادند، عمل بسیار وحشیانه است. ما در غم ناشی از این حملات شنیع که صرف باعث تقویت عزم و ارادۀ ما برای ادامۀ سعی و تلاش خستگی ناپذیر برای تأمین آیندۀ درخشان برای افغانستان می شود، خود را با تمام افغان‌ها شریک می‌دانیم.

من عمیق ترین مراتب تسلیت خویش را به اقارب، دوستان و همکاران قربانیان این حملات جنایتکارانه و نفرت انگیز ابراز نموده و برای مجروحین شفای عاجل آرزو می کنم.