اعلامیۀ شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا سفیر هوگو لارِنس در مورد حملۀ کابل

من حملۀ شنیع صبح امروز در شهر کابل را با شدید ترین الفاظ تقبیح می‌کنم. در این اواخر بعضی‌ها خشونت را کنار گذاشته و درک نموده اند که صلح و گفتگو‌‌های سازنده، یگانه راه رسیدن به آیندۀ بهتر افغانستان است. متأسفانه، بعضی کسانی وجود دارند که هنوز هم نمی‌خواهند افغان‌ها در صلح زنده گی نمایند، و به جای آن، بر کشتار و معلول کردن افراد بیگناه ملکی اصرار دارند. ما به این‌وسیله، عمیق‌ترین مراتبِ تسلیت خود را به فامیل‌ها، دوستان و همکارانِ قربانیان این حملۀ جنایتکارانه و نفرت‌انگیز در مقابل افراد بیگناه ملکی، ابراز داشته و برای مجروحین شفایِ عاجل آرزو می‌کنیم. وحشت و بربریت این حمله از یک طرف برای همۀ امریکایی‌ها یادآور این واقعیت است که چرا در این مبارزه دخیل هستیم؛ و از سوی دیگر باعث تقویت تعهد و همبستگی ما با متحدین افغان ما می‌شود. می‌خواهم به پیشگاه ملت شریف افغان یکبار دیگر تاکید کنم که ما بر تعهد حمایت خویش از شما ایستاده ایم و برای دستیابی به آیندۀ صلح آمیز و درخشان با هم یکجا سعی و تلاش می ورزیم.