اعلامیۀ سفیر هوگو لارِنس شارزدافیر سفارت ایالات متحدۀ امریکا در مورد حملۀ تروریستی در ولایت جوزجان

سفارت ایالات متحدۀ امریکا حملۀ مرگبار دیروز بر شش تن کارمند کمیتۀ بین المللی صلیب در ولایت جوزجان را شدیداً تقبیح می کند. کسانی که مرتکب این عمل شنیع شده اند در برابر ارزش زندگی انسان ها کاملاً بی اعتنا می باشند. کشتن کارمندان کمک های بشر دوستانه که به کاهش درد و رنج مصیبت زده‌گان در سراسر افغانستان متعهد می باشند، به هیچ صورت قابل توجیه نمی باشد. ما عمیق‌ترین مراتب تسلیت خویش را به اقارب، دوستان و همکاران قربانیان این حادثۀ دلخراش ابراز می داریم.