اعلامیۀ سفیر ایالات متحدۀ امریکا جان بس در بارۀ حمله در کابل

من حملۀ بمب گذاری بی معنی و وحشیانۀ امروز در کابل و مرتکبین آن را با شدیدترین الفاظ تقبیح می‌کنم. ما عمیق ترین مراتب تسلیت خود را به قربانیان و فامیل‌های این حادثه اظهار نموده و برای مجروحین شفای عاجل آرزو می‌نمائیم. من و دولت ایالات متحده در کنار مردم دلیری افغانستان ایستاد هستیم. تلاش‌های افغان‌ها برای آوردن یک آینده صلح آمیز و مرفه به همه شهروندان این کشور، بهترین پاسخ به تروریستان و آنهای که فقط خشونت را می‌دانند، می‌باشد.