بیانیۀ رئیس جمهور به مناسبت ماه رمضان

5 جون 2016

به مناسبت فرار رسیدن ماه مبارک رمضان، میشل و من تمنیات نیک خود را به تمام مسلمانان در ایالات متحده و سراسر جهان تقدیم می کنیم.

برای بسیاری ها، این ماه فرصتی برای تمرکز روی تفکر و رشد معنوی، بخشش، صبر و پایداری، کمک و شفقت با انسانهای بی بضاعت، و وحدت در جوامع است. هر درسی را که در این زمان فرا می گیریم، در ذات خود عمیق محسوب گردیده، و به اتفاق همدیگر یک کلیت هماهنگ را شکل می دهد. همچنان، این مقطع سال، موجب رسیدن بهترین غذا ها به دسترخوان ما می شود، همانطوریکه در سراسر جهان فامیل ها و همسایه ها برای افطار گرد هم می آیند.

اینجا در ایالات متحده، ما از نعمت داشتن جامعه مسلمان ها بهره مند می گردیم همانگونه که ملت ما خود متنوع است. در کشور ما کسانی زندگی می کنند که قدامت شان به نخستین گام های ملت شدن ما می رسد، و نیز کسانی هم زندگی می کنند که جدیداً به اینجا آمده اند. داکتران، حقوقدانان، معلمین، دانشمندان، سازمان دهندگان اجتماعی، کارمندان ملکی، و پرسونل نظامی همه با هم در سراسر شهر های امریکا روزه را هر شب افطار خواهند نمود.

از آنجا که مسلمانان امریکایی این ماه مبارک را باهم تجلیل می کنند، به ما یاد آوری می کند که ما همه یک خانواده امریکایی هستیم. من با قاطعیت تمام بر خلاف تمام صداهایی که تلاش دارند تا ما را از هم جدا کرده و یا آزادی های دینی و حقوق مدنی ما را محدود سازند، در کنار جوامع مسلمان امریکایی می ایستم. من به حفاظت حقوق مدنی تمام امریکایی ها بدون درنظرداشت دین و یا نژاد آنها متعهد باقی می مانم. من در گرامیداشت انسانیت مشترک و تعهد ما به صلح و عدالت برای همه متعهد هستم.

و در این ماه تأمل و تفکر، ما نمی توانیم میلیون ها انسانی را که در اثر جنگ ها و منازعات از خانه و کاشانۀ خویش در سراسر جهان و در همسایگی ما بیجا شده اند، فراموش نمائیم. امسال تعداد بسیار زیاد مسلمانان به راحتی در خانه های خویش قادر به گرامیداشت ماه رمضان نمی باشند، و یا نمی توانند که ایام عید را با اطفال خود جشن بگیرند. ما باید یکجا با همدیگر به کار خود دوام بدهیم تا درد و رنج این اشخاص را کاهش دهیم. این زمان مقدس، تعهدات مشترکی را به یاد ما می آورد که عبارت از حمایت از شأن، مقام و منزلت هر فرد بشر است. ما همچنان به استقبال مهاجرین و پناهندگان به کشور ما، به شمول مسلمانان ادامه خواهیم داد.

همانطوری که من در جریان کار ریاست جمهوری خود انجام داده ام، من با علاقمندی زیاد دیده به راه باز نگهداشتن دروازه های قصر سفید به روی مسلمانان امریکایی در این مناسبت خاص و پر برکت – و امسال در جشن عید در ختم ماه رمضان، می باشم. با تجلیل ماه مبارک رمضان به عنوان آخرین جشن دورۀ ریاست جمهوری ام، نمی توانم از هیچ راهی بهتر از دستاوردها و سهم گیری مسلمانان در امریکا و در سراسر جهان برای عید فکر می کنم. ماه مبارک رمضان کریم.