بیانیه رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در باره افغانستان

6 جولای 2016

صبح همه به خیر!

بیش از چهارده سال قبل٬‌ پس از حمله القاعده بر کشور ما در ۱۱ سپتمبر٬‌ ایالات متحده برضد این تروریست ها و طالبان که برایشان پناه داده بودند٬‌ جنگ در افغانستان را آغاز نمود. طی سال های دراز و به لطف تلاشهای شجاعانه نیروهای نظامی٬ ‌ جامعه استخباراتی٬‌ ديپلومات ها و متخصصین انکشافی ما٬ توانستیم که القاعده را از اردوگاه هایشان بیرون رانیم٬ با مردم افغانستان ‌کمک نمودیم که طالبان را سرنگون ساخته و دولت دیموکراتیک را به میان بیاورند. ما بر رهبری القاعده ضربات فلج کننده وارد کردیم. ما اسامه بن لادن را به عدالت سپردیم. و ما نیروهای افغان را آموزش دادیم تا مسئوولیت امنیت خود را به عهده گیرند.

با در نظرداشت پیشرفت هاییکه صورت پذیرفته٬ تقریباْ یک و نیم سال قبل٬  در ماه دسمبر سال ۲۰۱۴  ماموریت جنگی امریکا به شکل مسئولانه پایان یافت. در تناسب با رقم ۱۰۰ هزار سربازی که ما یک زمان در آنجا داشتیم٬‌ امروز مقدار بسیار اندک آن که کمتر از ۱۰ هزار سرباز می باشد٬ در افغانستان باقی مانده است. و در مقایسه با ماموریت قبلی آنها که کمک مستقیم در میادین جنگ بود٬‌ اکنون نیروهای ما بر دو ماموریت محدود تمرکز دارند: آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان و حمایت از عملیات نظامی ضد تروریستی که علیه بقایای القاعده و سایر گروه های تروریستی به شمول داعش انجام می شوند. خلاصه٬ حتی اگر ما در برابر کسانیکه امنیت ما را تهدید می کنند یک حالت دوامدار داشته باشیم و آن را به طور ثابت حفظ نمائیم٬‌ ما بعد از این عمدتاْ در جنگ های زمینی در افغانستان درگیر نمی باشیم.

اما حتی همین ماموریت های محدود همچنان پر خطر می باشند. در جریان یک ونیم سال گذشته٬‌ ۳۸ تن از مامورین ملکی و نظامی امریکایی زندگی خود را برای تأمین امنیت ما در افغانستان از دست دادند. ما به فداکاری شان می بالیم و آن را قابل تقدیر و ستایش می دانیم. ما در هر دو حالت تحمل غم و درد و احساس افتخار و سربلندی در کنار فامیل های شان باقی می مانیم. و ما برای به انجام رسانیدن ماموریتی که آنها برایش جان گذشتگی و فداکاری نموده بودند٬‌ اراده و تصمیم محکم داریم.

این ماموریت تنها به امریکا تعلق نمی گیرد. تعداد متحدین و همکاران ما در افغانستان به ۴۱ می رسد٬ ائتلافی که با حضور ۶۰۰۰  عسکر خود سهیم می باشند. دولت و مردم افغانستان همکار ما بوده و از همکاری ستراتیژیک دراز مدت با ایالات متحده حمایت می کنند. و در حقیقت٬‌ افغانها به گام برداشتن خود به سوی پیشرفت ادامه می دهند. اکنون دومین سال است که نیرو های امنیتی افغان به طور کامل امنیت کشور خود را به عهده دارند. همه روزه٬‌ ۳۲۰ هزار عسکر اردو و سرباز پولیس مشغول خدمت و مبارزه بوده و در راه تأمین امنیت و دفاع از کشور خویش جانهای خود را فدا می سازند.

نیروهای افغان توانسته است که باوجود جنگ های دوامدار علیه طالبان و سایر شبکه های تروریستی٬‌ بر تمام شهر های پر نفوس٬ مراکز ولایات٬‌ اکثریت شاهراه های مواصلاتی و نیز اکثریت مراکز ولسوالی ها کنترول خود را حفظ نموده و امنیت را تأمین نمایند. نیروهای افغان موفق به عقب زدن حملات طالبان گردیده و آنها را از بعضی مناطق بیرون رانده اند. در عین حال٬‌ در یک نقطه عطف مهم دیگر٬‌ اخیراْ ما ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان را از بین بردیم.

با این همه٬‌ وضعیت امنیتی در افغانستان در حالت متزلزل قرار دارد. نیروهای امنیتی افغان باوجود اینکه در حال بهبود است اما تا اکنون آنچنانیکه باید باشد٬ نیرومند نمی باشد. با کمک ما٬ آنها هنوز هم تلاش دارند تا به توانایی های مهم خود به شمول استخبارات٬‌ لوژستیک و تدارکات٬‌ هوانوردی٬ و سوق و ادراه بیفزایند. در عین زمان٬‌ طالبان به حیث یک تهدید وجود دارد. آنها در بعضی موارد مناطق را تصرف کرده اند٬ آنها به حملات بمب گذاری و انتحاری در افغانستان به شمول کابل٬ دوام داده اند. به دلیل اینکه طالبان عمداْ‌ افراد ملکی بیگناه را مورد هدف قرار می دهند بیشتر زنان٬‌ مردان و اطفال افغان کشته می شوند. با توجه به بحران پناهندگان در جهان٬ ملیون ها افغان خانه و کاشانه خود را ترک گفته اند و تعداد زیاد دیگر در حال فرار از وطن خود اند.

حالا٬  به حیث رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی نیروهای مسلح٬‌ تصریح می نمایم که اجازه نخواهم داد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان برای طرح و راه اندازی حملات بر کشور ما مبدل گردد. از همین رو من یکجا با اعضای تیم امنیت ملی به شمول قوماندانان ما در افغانستان٬ ستراتیژی ما را به طور دوامدار مرور و بررسی می نمایم. در جریان تمام این بررسی ها توسط واقعیت ها و حقایقی که در ساحه اتفاق می افتند رهنمایی می شویم تا مشخص کنیم که کدام موارد موثر بوده و باید ادامه داده شوند و کدام ها به تغییر ضرورت دارند. به همین اساس٬ من وقتاْ فوقتاْ تعدیلات و اصلاحات را عملی نموده ام. طور مثال٬‌ بطی ساختن پروسه خروج نیرو ها و اخیراْ‌ تفویض صلاحیت ها و انعطاف پذیری بیشتر برای نیروهای ایالات متحده تا از نیروهای افغان در زمین و هوا حمایت نمایند. من جداْ به این باورم که باید برای همکاران افغان خود بهترین فرصت های موفقیت را مهیا سازیم ­ـ زیرا در این امر منافع امنیت ملی ما نهفته است ـ به خصوص بعد از این همه قربانی ها و صرف بودیجه هاییکه ما طی سال های دراز در افغانستان سرمایه گذاری نمودیم.

جنرال نیکلسن به محض احراز قوماندانی نیروهای ائتلاف در بهار گذشته٬ وضعیت امنیتی در افغانستان و چگونگی استقرار نظامی ما را تحت بررسی کامل قرار داد. چشم دید تازه از وضعیت جاری برای ما بسیار خوب بود. بر اساس پیشنهادات و سفارش های جنرال نیکلسن٬ همچنین وزیر دفاع کارتر و جنرال دانفورد٬ و بعد از مشوره های وسیع با اعضای تیم امنیت ملی٬‌ و همچنین کانگرس٬ دولت افغانستان و همکاران بین المللی ما٬‌ تعدیلات اضافی را در وضعیت نظامی خویش اعلام می کنم.

به جای کاهش تعداد سربازان به ۵۵۰۰ تن در پایان سال روان٬‌ ایالات متحده تا سال آینده و الی ختم دوره ریاست جمهوری ام٬‌ تعداد ۸۴۰۰ سرباز خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد. چگونگی ماموریت های محدود مشخص شده برای نیروهای ما تغییر نخواهد نمود. آنها بر تمرکز خویش به آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان و تعقیب تروریستان ادامه می دهند. اما٬ حفظ نیروهای ما به این مقدار مشخص شده ـ بر اساس ارزیابی های ما از شرایط امنیتی و توانمندی نیروهای افغان ـ زمینه را برای ما مساعد خواهد کرد تا به منظور کمک به بهبود یافتن توانمندی های نیروهای افغان٬ به ارائه نمودن حمایت مناسب خویش دوام دهیم. از پایگاه های ائتلاف در جلال آباد و کندهار ما به حمایت از نیروهای افغان در زمین و هوا٬  قادر خواهیم بود. و ما همچنان حمایت خود از اجرای عملیات مهم بر ضد تروریستان را ادامه می دهیم.

با تاکید مجدد بر تعهد پایدار ایالات متحده امریکا از افغانستان و مردم آن٬‌ تصمیم امروز من با متحدین و همکاران ما در امر تحقق یافتن تعهدات خود شان کمک خواهد کرد. همانطوریکه می دانید٬‌ فردا من عازم وارسا هستم تا در نشست وارسای ناتو شرکت کنم و طی آن با متحدین و همکاران ائتلاف خود٬‌ رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله ملاقات کنم. اکثریت متحدین و همکاران ما قبل از قبل تعهدات نظامی و مالی شان را اعلام نموده اند٬ بنابر این ما می توانیم که به تقویت نیروهای افغان تا پایان این دهه دوام دهیم. نشست وارسای ناتو برای متحدین و همکاران بیشتر نیز یک فرصت خواهد بود تا کمک های خود اعلام داشته و یا بر تعهد آن تاکید مجدد کنند. من مطمئن هستم که آنها ازین فرصت استفاده خواهند کرد٬‌ زیرا امنیت و ثبات در افغانستان با منافع حیاتی همه ما گره خورده است.

تصمیم امروز من نیز این پیام را به طالبان و همه کسانی که مخالف پیشرفت افغانستان اند می فرستد. سالهاست که علیه مردم افغانستان جنگ را به راه انداخته اید٬‌ اما قادر به چیره شدن درین جنگ نشده اید. نیروهای امنیتی افغان همچنان به رشد و نیرومند شدن خود ادامه می دهد. تعهدات جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده به افغانستان و مردم آن دوام خواهد یافت. دوباره تکرار می کنم ـ تنها راه پایان دادن به این درگیری و برای رسیدن به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان رسیدن به راه حل سیاسی دوامدار و پایدار بین دولت افغانستان و طالبان می باشد. این یگانه راه است. و به همین دلیل ایالات متحده به حمایت جدی خود از پروسه صلح که افغانها آن را رهبری کند٬ دوام خواهد داد٬ و بنابر همین دلیل ما از تمام کشور های منطقه می خواهیم که مهیا نمودن و فراهم آوری پناهگاه های امن برای جنگجویان و تروریستان را متوقف نمایند.

در خاتمه٬ تصمیم امروز برای جانشین من در مورد آینده حضور ما در افغانستان بهترین موقعیت را فراهم می سازد. در ماه جنوری٬‌ رئیس جمهور آینده ایالات متحده امریکا مسئولیت خطیر و جدی سرقوماندانی اعلی قوای مسلح٬‌ امنیت ایالات متحده امریکا و محافظت مردم امریکا را به دوش خواهد گرفت. تصمیمی را که امروز من اتخاذ می کنم٬‌ تضمین می نماید که جانشین من برای ادامه پیشرفت در افغانستان و همچنین انعطاف پذیری به منظور مقابله با خطر تروریزم٬ دارای یک بنیاد و اساس محکم می باشد.

بنابر این٬‌ در پایان می خواهم یک موضوع را که در اذهان اکثریت امریکایی ها جا دارد٬ به طور مستقیم بیان کنم ـ مخصوصاْ سربازان ما و فامیل های شان که برای امنیت ما بار سنگین را متحمل شده اند. وقتیکه ما چهارده سال قبل برای اولین بار به افغانستان نیروهای خود را فرستادیم٬‌ تعداد بسیار اندک امریکایی ها تصور کرده بودند که ما برای مدت طولانی ـ در هر ظرفیت ـ درینجا باقی خواهیم ماند. منحیث رئیس جمهور٬‌ من ستراتیژی خود را روی ارائه آموزش و ایجاد نیروهای افغان متمرکز نموده بودم. من به صورت دوامدار به این باور هستم که این مکلفیت افغانها است که از کشور خود دفاع کنند. از آنجا که ما بر آموزش ها و توانایی های آنها تاکید می نمودیم٬‌ ما قادر به پایان دادن به جنگ های عمده زمینی خود شده ایم و ۹۰ فیصد عساکر خود را دوباره به کشور عودت دهیم.

اما حتی وقتیکه ما برای صلح کار می کنیم٬‌ واقعیت های جهان را آنچنان که هست باید مد نظر گیریم. و ما نمی توانیم آنچه را که در افغانستان در معرض خطر قرار دارد٬‌ به باد فراموشی بسپاریم. درینجا٬‌ القاعده تلاش دارد تا دوباره جان بگیرد. درینجا٬ داعش برای گسترش حضور خود به تلاشهای خویش ادامه می دهد. اگر این تروریستها در امر به دست آوردن مناطق و پناهگاه های امن که بتوانند در آن آموزش و پلانگذاری حملات را ترتیب کنند٬ موفق شوند٬ بدون شک که برای انجام حملات بیشتر علیه ما اقدام خواهند کرد. ما نمی خواهیم که این امراتفاق بیفتد. و من اجازه نمی دهم که چنین اتفاق رخ دهد.

در ماه سپتمبر آینده پانزدهمین سال حملات یازدهم سپتمبر مکمل خواهد شد. و یکبار دیگر٬‌ ما به یاد همه آنهائیکه-ـ امریکایی ها و یا دیگر مردمی از سایر نقاط جهان ـ جانهای خود را از دست دادند٬‌ برای لحظه ای سکوت خواهیم نمود.  ما در کنار فامیل های شان٬ که هنوز هم در ماتم از دست دادن اعضای فامیل خود نشسته اند٬ باقی خواهیم ماند. ما در پهلوی کسانیکه از حادثه آن روز جان بسلامت برده اند و تا حال زخم های آن حادثه را تحمل می کنند٬  باقی خواهیم ماند. ما از ارائه کنندگان خدمات اولیه که در زمان حادثه به کمک دیگران شتافتند٬ ابراز امتنان و قدردانی می کنیم. و مهمتر از همه٬‌ ما به مردان و زنان یونیفورم پوش ما سلام و درود می فرستیم ـ نسل یازدهم سپتمبر ـ  که برای امنیت ما در افغانستان و فراتر از آن خدمت کرده اند. ما به شمول دو هزار و دوصد تن امریکایی وطن پرست که زندگی خود را در افغانستان از دست داده اند٬‌ یاد همه کسانی را گرامی خواهیم داشت که فداکاری کرده اند. همانطوریکه به این باوریم٬ بیایید پیشرفت هایی را که در اثر خدمات آنها امکان پذیر شده٬‌ هر گز فراموش نکنیم.

افغانستان یک محل کاملاْ‌ عالی٬ مناسب و بی عیب نیست. افغانستان یکی از فقیرترین کشور های جهان است. ساخت ظرفیت نظامی که ما آن را توقع می بریم٬‌ به وقت زیاد ضرورت دارد. با در نظرداشت چالش های بزرگی که با آن روبرو است٬ مردم افغانستان به همکاری دراز مدت کشور های جهان ـ به رهبری ایالات متحده ـ برای سال های زیادی که در پیشرو قرار دارند٬‌ نیاز خواهند داشت. اما با حمایت ما٬‌ افغانستان نسبت به قبل به جای بهتری مبدل گردیده است. ملیون ها طفل افغان٬‌ دختران و پسران٬‌ مشغول فراگرفتن در مکاتب اند. بهبود های قابل توجه در بخش صحت عامه باعث کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران شده است. افغانها رای خود را طی انتخابات دیموکراتیک مطابق میل خود به صندوق ها ریختند و در تاریخ کشور خویش برای اولین بار شاهد انتقال مسالمت آمیز قدرت بودند. حکومت وحدت ملی به جدیت تلاش دارد تا به شمول ثبت سطح عواید بیسابقه در سال گذشته اصلاحات وسیع را عملی سازد٬‌ تا کشور خود را مستحکم ساخته و در طول زمان نیاز به کمک های بین المللی را کاهش دهد.

دولت افغانستان در امر مبارزه با تروریزم همکار قوی ما می باشد. اینها پیشرفت هایی است که با کمک ما امکان پذیر شده است. این پیشرفتی است که در اثر کمک های سربازان٬ دیپلومات ها و پرسونل انکشافی ما ممکن گشته است. این پیشرفتی است که ما می توانیم بر اساس آن همکاری ها و مشارکت خود را با مردم افغانستان و همکاران ائتلاف حفظ نموده و آنرا دوام دهیم. بنابر این٬ من جداْ باور دارم تصمیمی را که امروز اعلان می نمایم٬‌ برای افغانستان٬‌ ایالات متحده٬‌ و سایر جهان کار درست می باشد.

خداوند تمام سربازان و همه کسانی را که برای محافظت ما کار می کنند٬‌ حفظ نماید. خداوند ایالات متحده امریکا را حفظ کند.