پیام وزیر پمپیو در مورد لویه جرگه در افغانستان

ایالات متحده از شرکت کنندگان لویه جرگه که برای تحکیم حمایت ملی از صلح بتاریخ  ۷ آگست برگزار می‌گردد، ستایش می‌کند. ما می‌دانیم که آنها در مورد آزادی سریع زندانیان باقیمانده در لیست طالبان، آخرین مانع برای آغاز مذاکرات بین الافغانی، تصمیم می‌گیرند. طالبان تعهد کرده اند که پس از آزادی به موقع این زندانیان، با تیم ملی که نمایانگر قوت و تنوع جمهوری اسلامی افغانستان است وارد  مذاکره خواهند شد. طالبان همچنین تعهد کرده اند که در جریان مذاکرات خشونتها و تلفات را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند، تا طرفین برای پایان دادن به جنگ طولانی و بی رحم روی یک راه سیاسی تصمیم بگیرند و در مورد آتش بس دائمی و جامع به توافق برسند. ایالات متحده قصد دارد تا طالبان را به این تعهدات نگه دارند.

می‌دانیم که آزادی این زندانیان محبوبیت ندارد. اما این اقدام دشوار منجر به نتیجه مهمی خواهد شد، آنچه که افغانها و دوستان افغانستان انتظار آنرا دارند: کاهش خشونت و گفتگوهای مستقیم که منجر به توافق صلح و پایان جنگ شود. پس از ۴۰ سال جنگ، خونریزی و ویرانی، طرفین آماده هستند یک روند سیاسی را آغاز کنند تا از طریق مذاکرات به یک توافق برسند.

ایالات متحده از رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سایر رهبران افغانستان به شمول شرکت کنندگان لویه جرگه می خواهد تا از این فرصت تاریخی برای صلحی که همه افغان ها از آن سود ببرد و برای  ثبات منطقه‌ی و امنیت جهانی کمک کند، استفاده نمایند. اداره  ترامپ همچنان به همکاری با افغانستان متعهد است. مانند همیشه، ایالات متحده خواهان یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک است که با خود و همسایگانش در صلح باشد. در عین حال ما متعهد هستیم كه بار مالیات دهندگان ایالات متحده و خطر به سربازان ایالات متحده را کاهش دهیم.  تهدیدات تروریستی که از افغانستان منشاء بگیرد، هرگز نباید تهدیدی برای ایالات متحده و متحدین ما باشد. ما آماده هستیم تا برای دستیابی به این هدف، کمک های امنیتی قابل توجهی به همکاران امنیتی افغان داشته باشیم. در حالیکه تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان با خود افغان ها است، ما از حفظ و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و  دستاوردهای سیاسی که از سال ۲۰۰۱ بدین سو بدست آمده اند، حمایت می‌کنیم. این دستاوردها شامل توسعه دموکراتیک افغانستان، حفاظت و گسترش حقوق بشری همه افغان ها به شمول زنان، کودکان و اقلیت ها میباشد.

ما  آماده هستیم برای کمک به افغانستان در دستیابی به صلح، رفاه و خودکفایی، از یک توافق صلح حمایت نمایم، به شمول گسترش برنامه های توسعه ایالات متحده DFC)) در مناطقی که قبلاً خدمات کافی به آنجا نرسیده است. ما همچنان متعهد به ارائه کمکهای بشردوستانه برای پاسخگویی به بیماری همه گیر COVID هستیم. ما مشتاقانه انتظار داریم تا در کنفرانس آینده ژنیو با دیگر کمک کنندگان بپیوندیم و در مورد چگونگی بهترین حمایت از افغانها صحبت کنیم. سرانجام، ما همچنان متعهد به بهبود روابط اقتصادی و اتصال منطقه هستیم. ارتقاء پروژه های مشترک زیربنایی یکی از عناصر اصلی بهبود این اتصال است. ما آماده هستیم تا از طریق ادارات امریکایی مانند اداره انکشاف مالی (DFC)، که از جمله بخش های دیگر سرمایه گذاری در بخش زراعت و صنایع استخراجی را نیز در نظر دارد، از این پروژه ها پشتیبانی کنیم. در حالیکه تصمیمات و رفتار هر دو طرف در مذاکرات بین الافغانی بر اندازه و دامنه کمک های آینده ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت، ایالات متحده حمایت خود را از صلح پایدار و همکاری پایدار با افغانستان تأیید می کند.