اعلامیه در مورد تداوم ترورها ، آدم ربایی و تخریب زیرساخت های حیاتی

هیئت اتحادیۀ اروپا و نمایندگی های دیپلوماتیک کشورهای استرالیا، کانادا، جمهوری چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نمایندۀ ارشد غیرنظامی ناتو در افغانستان، کشورهای هالند، اسپانیا، سویدن، بریتانیا و ایالات متحده همه ادامۀ ترورها، آدم ربایی ها، و تخریب زیرساخت های حیاتی که آسیب آن به طور مستقیم به مردم افغانستان می رسد را محکوم می کنند. این خشونت ها جامعۀ مدنی، قضایی، رسانه یی، مذهبی، طبی و نماینده گان غیرنظامی دولت که برای یک افغانستان صلح آمیز و مرفه ضروری اند،  را مورد هدف قرار می دهد.

طالبان مسئولیت اکثریت چنین خشونت های هدفمند را بر عهده دارند و حملات آن ها، نهادهای دولتی را تضعیف می کند و به ایجاد محیط ناامنی کمک می نماید که در آن، گروه های تروریستی و جنایتکار می توانند آزادانه فعالیت کنند. ما از دولت افغانستان می خواهیم كه فعالانه تر و شفاف تر پیرامون این حملات تحقیق كند، تا اطمینان حاصل شود كه افرادی كه چنین خشونت ها را علیه مردم تحریك انجام می دهند، شناسایی و به محاكمه كشانده شوند.

جامعۀ بین المللی سرمایه های هنگفتی را در زمینۀ انرژی، مصئونیت غذایی، منابع آب و زیرساخت های جاده یی به سود مردم افغانستان سرمایه گذاری کرده است. ما تخریب مداوم زیرساخت های حیاتی، از جمله تخریب جاده ها، منفجر ساختن پایه های شبکه های تیلفونی و پایه های برق توسط طالبان را محکوم می کنیم. این اقدامات علاوه بر آسیب رساندن به مردم افغانستان که – عمدتا به دلیل ادامۀ چندین دهه جنگ – از عدم مصئونیت غذایی و چالش های اقتصادی و عدم انکشاف قابل توجه رنج می برند، و با شیوع کوید ۱۹ در حال گسترش است، هیچ هدفی دیگری ندارد.

طالبان باید این را درک کنند که اقدامات خشونت بار و ویرانگر انها جهان را خشمگین می سازد و اگر قرار است صلح به افغانستان استقرار یابد، باید خشونت ها متوقف شود. ما در کنار کسانی هستیم که متعهد به خاتمه بخشیدن به جنگ از طریق یک توافق سیاسی فراگیر اند که متضمن این کشور به عنوان یک کشور مقتدر، متحد و دموکراتیک باشد، در فضای صلح آمیز در داخل و با همسایگانش باشد، و از حقوق بشر، انکشاف و دستاوردهای اقتصادی طی 19 سال گذشته حفاظت کند. ما همچنان در عزم خود برای کمک به مردم افغانستان در راستای دستیابی به صلح، عدالت و انکشاف ثابت قدم هستیم. ما انتظار داریم که طالبان با پایان دادن به خشونت، توقف تخریب زیرساخت های حیاتی و تعهد به صلح پایدار، به نفع همه افغان ها حمایت خود را از مردم افغانستان نشان دهند.