بیانیه جان کیربی، سخنگوی وزارت خارجه در پیوند به حملات در برابر عزاداران عاشورا

12 اکتوبر 2016

ایالات متحده حملات اسفناک شب گذشته در برابر زائرین در زیارت شعیه یان در کابل و حمله امروزی در برابر عزاداران عاشورا در ولایت بلخ را محکوم مینماید.  ما تسلیت عمیق خویش را به خانواده ها و دوستان قربانیان و مجروهین این حمله ابراز میداریم .

این چنین حملات به صورت واضع به هدف شعله ور کردن تنش های فرقه یی در افغانستان صورت میگیرد. ما حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان را بخاطر پاسخ دادن به چنین حملات و تعهد شان برای صلح، امنیت و رفاه کشور شان، و آینده عاری از خشونت های فرقه یی در افغانستان، می ستاییم.