سفارت ایالات متحدۀ امریکا حملات تروریستی کابل و کنر را محکوم می کند

28 فبروری 2016

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل، حملات تروریستی دیروز در کابل و کنر را که باعث کشته شدن ده ها فرد ملکی بیگناه، بشمول اطفال، و مجروحیت تعداد زیادی دیگر شد، شدیداً محکوم می کند. مردم افغانستان به جای همچو حملات علیه افراد ملکی بیگناه، بیشتر سزاوار صلح و امنیت می باشند. ما عمیق ترین مراتب تسلیت خود را به فامیل ها و وابستگان قربانیان این حادثه اظهار نموده و برای مجروحین شفای عاجل آرزو می نمائیم. ما به حمایت خویش از پروسۀ صلح که منجر به ختم جنگ و پایان یافتن تمام حملات بیرحمانه علیه افراد ملکی شود، ادامه خواهیم داد.