اعلامیه سخنگوی شورای امنیت ملی امیلی هورن در مورد تماس تیلفونی جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان

جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا صبح امروز با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد تعهد ایالات متحده پیرامون مشارکت ایالات متحده – افغانستان و صلح برای همه مردم افغانستان صحبت نمود. آقای سالیوان تأکید ورزید که ایالات متحده با تلاش های دیپلماتیک قوی و منطقوی، که هدف آن کمک به دو طرف جهت دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار و آتش بس دائمی است، از پروسۀ صلح پشتیبانی خواهد کرد. آقای سلیوان همچنان قصد ایالات متحده را برای بررسی توافق نامه ماه فبروری 2020 م ایالات متحده – طالبان، از جمله ارزیابی اینکه آیا طالبان به تعهدات خود در قطع روابط شان با گروه های تروریستی، کاهش خشونت و مشارکت معنا دار آنان در مذاکرات صلح با دولت افغانستان و سایر شرکا، روشن ساخت. وی ابراز تمایل آمریکا را مبنی بر اینکه همه رهبران افغانستان از این فرصت تاریخی برای صلح و ثبات در افغانستان استقبال کنند، اظهار نمود. مشاورین امنیت ملی هردو کشور (ایالات متحده و افغانستان)  در مورد حمایت ایالات متحده جهت حفاظت از دستاوردهای چشمگیر زنان، دختران و اقلیت های قومی در افغانستان به عنوان بخشی از پروسۀ صلح، نیز صحبت کردند. آقای سالیوان از تعهد خویش جهت مشورت با دولت افغانستان، متحدان ناتو و شرکای منطقوی در مورد  یک استراتژی جامع برای حمایت از یک افغانستان دارای آیندۀ پایدار و امن، نیزخبر داد.