بیانیۀ سفیر هوگو لارِنس در بارۀ انتخابات پارلمانی

برگزاری به موقع، معتبر و شفاف انتخابات پارلمانی گامِ ضروری است که افغانستان در مسیر ثبات، امنیت و رفاه بر می‌دارد. مشاهدۀ تلاش‌ها برای ترغیب افغان‌ها به سوی مراکز رأی‌دهی و صندوق‌های رأی به‌منظور انتخاب نمایندگان خویش، باعث تشویق و دل‌گرمی ام شده است. من و همکارانم در سفارت ایالات متحده با اعضای جدیدالتقرر کمیسیون مستقل انتخابات، دوستان و همکاران ما در تمام بخش‌های دولت افغانستان، و همکاران بین‌المللی، به‌منظور رسیدن به این هدف حیاتی برای مردم افغانستان، به صورت خستگی ناپذیر سعی و تلاش خواهیم ورزید.

استفاده از تجارب گذشته برای موفق ساختن این برنامۀ مهم حایز اهمیت بسزایی است. در سال ۲۰۱۴، علی‌الرغم موجودیت تهدید‌های خشونت، تعداد بزرگ و بی‌سابقۀ افغان‌های دلیر و وطن‌ پرست در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اشتراک ورزیده و رأی دادند. در حالیکه همۀ ما می‌دانیم این پروسه در سال ۲۰۱۴ با کمی‌ها و کاستی‌های قابل ملاحظه روبرو بود، اکنون افغانستان دارای فرصتِ تاریخی است که کار ها را به صورت بهتر انجام دهد و اینکه مردم افغانستان بتوانند نمایندگان خویش را طی انتخاباتِ تدویر شده به وجه احسن، آزاد و معتبر انتخاب نماید، تضمین گردد. رئيس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله باید دست به دست هم داده و همۀ رهبران سیاسی افغانستان را که در دولت حضور دارند و یا در احزاب مخالف قرار دارند، متحد ساخته و از یک پروسۀ رقابتی انتخاباتی که صدای هر افغان را انعکاس دهد، اطمینان حاصل نمایند.

رهبران افغانستان قبلاً راه را برای برگزاری موفقانۀ انتخابات هموار نموده اند. من از تعهد حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد، ترویج و ترقی حاکمیت قانون، و پیشبُرد حکومت خوب، ستایش و قدردانی می کنم. در حالیکه دموکراسی جوان افغانستان دارای نواقص و معایب است، و از دردهای رو به رشد رنج می برد، اما تا اینجا مسیر طولانی را پیموده است. عامل کلیدی در این تحول دموکراتیک، مشاهدۀ تطبیق و عملی شدن اصلاحات انتخاباتی است که باعث شفافیت این پروسه گردیده و فرصتِ تقلب وسیع را کاهش می‌دهد. با داشتن تعهد در برابر پروسۀ عادلانه و آزاد، رهبران افغانستان در امر رسیدن به نتایجی که افغان‌ها آن‌را به طور وسیع بپذیرند، و باعث تحکیم و تقویت اتحاد کشور و آینده دموکراتیک آن گردد، سهم خواهند گرفت.

ایالات متحده به حمایت خود از نهادهای انتخاباتی و امنیتی افغانستان با افتخار دوام داده و خواهد داد. اما اشتباه نکنید، این لحظه از آن افغانستان است. انتخابات پارلمانی باید از آغاز تا پایان به رهبری افغان ها انجام شود. مردم افغانستان برای این رأی‌دهی تاریخی تدبیر و آمادگی خویش را خواهند گرفت. در حالیکه ایالات متحده و همکاران بین‌المللی ما راهنمایی و پشتیبانی مرتبط را ارائه می توانند، آن وقت است که حکومت وحدت ملی و کمیسیون‌های انتخاباتی کارمندان شایسته و مورد اعتبار را برای مدیریت پروسۀ انتخابات استخدام نمایند. انتخابات نه به خاطر کمک ها یا تشویق بین‌المللی موفق خواهد شد، بلکه در نهایت امر نتیجۀ خرد، دانش و تعهد رهبران افغانستان به‌منظور پیشبُرد یک پروسۀ عادلانه، و بالاتر از همه به دلیل تعهد سرسختانۀ مردم افغانستان برای شرکت در این پروسۀ دموکراتیک، موفقانه صورت خواهد پذیرفت.