اعلامیۀ سفیر هوگو لارِنس شارزدافیر سفارت ایالات متحدۀ امریکا در مورد استفادۀ و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر

تولید و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر از جملۀ مضرترین و مخرب‌ترین چالش‌هایی است که ما یکجا با همکاران شجاع خود در دولت افغانستان و نیرو‌های امنیتی با آن روبرو هستیم. مواد مخدر تزریق کنندۀ خشونت، آزار، و اعتیادِ مردم افغانستان، و در واقع تمام مردم جهان است. مواد مخدر برای نسل جوان ما به مثابۀ زهر پنداشته شده و یک بحران جدی را در سکتور صحت عامه در افغانستان ایجاد کرده است. یکی از اهدافی را که من طی هر روزِ کاری ام در جریان رهبری سفارت ایالات متحده در کابل دنبال نموده ام، همکاری نزدیک‌تر با دولت افغانستان به منظور ایجاد آیندۀ روشن‌تر برای مردم این کشور زیبا است. کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، افغانستان را از مسیر صلح و پیشرفت که آرزوی مردم است، و سزاوار آن هستند، عقب نگهداشته است.

از آنجاکه افغانستان تولید کنندۀ بیش از ۸۰٪ تریاک غیرقانونی جهان است، موجودیت اعتیاد و سایر تأثیرات سوء آن در اینجا منحیث یک پیامد شوم، تصادفی نیست. و این امر نیز تصادفی نیست که اکثریت مطلق کشت و قاچاق مواد مخدر در مناطقی صورت می‌گیرد که طالبان و سایر گروپ‌های مسلح شورشی در آنجاها حضور قابل ملاحظه دارند. در حقیقت، این گروپ‌های مسلح شورشی به شکل وسیع به سازمان های قاچاق مواد مخدر که از این تجارت غیرقانونی و وحشیانه عاید به دست می‌آورند، منحط شده اند. به نظر می رسد که ماهیت گروپ‌های مسلح شورشی و دلیل موجودیت آنها به بزرگترین شبکۀ تجارت هروئین در جهان، مستقیماً ارتباط دارد. آنها بخشی از یک سندیکای قاچاق سازمان یافته وسیع است که همه ساله هزاران جوان را به کام مرگ می کشانند و فامیل‌های بی‌شماری را در جهان از هم پاشند. اینجا در افغانستان، مواد مخدر و تار جرایمِ که به دور آن می چرخد، به هر فامیل افغان، در هر یک از جوامع در سراسر کشور و در تمام منطقۀ آسیای مرکزی صدمه زده و آسیب رسانده است.

سفارت ایالات متحده افتخار دارد که همه روزه شانه به شانه با دولت افغانستان در یک تلاش مشترک که مرکب از بخشهای  صحت عامه، زراعت، و طُرُق تطبیق و تنفیذ قانون می باشد کار می کند تا بر این مشکل ویرانگر فایق بیاییم. ما شاهد موفقیت های قابل ملاحظه در سال ۲۰۱۶ بودیم، مخصوصاً در ساحۀ ممنوعیت مواد مخدر توسط مقامات افغانستان، و جا دارد تا از سعی و تلاش بی دریغ مقامات بخش‌های تنفیذ قانون و صحت عامه ستایش و قدردانی کنم. همچنین کمپاین محو کشت کوکنار در سال روان که توسط دولت رئیس جمهور غنی، وزارت‌خانه ‌های مبارزه با مواد مخدر و دفاع برنامه ریزی شده بود، نیز باعث دلگرمی و تشویق ما گردیده است. والیان ۳۴ ولایت در افغانستان متعهد شده اند تا این تلاش بزرگ محو مواد مخدر را که در هفته های آینده شروع می شود، رهبری کنند.

سازمان‌های مخفی جنایی بین المللی از فروش مواد مخدر برای تقویت فعالیت‌های غیر قانونی خود و تأمین مالی تروریزم در افغانستان، منطقه و جهان، استفاده می کنند. واضح است که این قانون‌شکنان از شبکۀ حقانی، طالبان و سایر گروپ‌های مسلح شورشی خشونت آمیز مجزا نیستند. آنها با استفاده از شبکه های مواصلاتی پیچیده و تثبیت شده، مواد مخدر را از مسیرهای تجارتی قدیمی و متروک از افغانستان به پاکستان، روسیه، ایران، تاجیکستان، و سراسر منطقه بدون هیچ‌گونه وقع گذاشتن و حُرمت به سرحدات و حاکمیت قانون، انتقال می دهند. با بهره‌گیری از فساد اداری و رشوه خوری، جریان مواد مخدر از کشور به بیرون، و از پول و سلاح غیر قانونی به داخل جاری می‌باشد.

ترافیک غیر قانونی مواد مخدر نه تنها باعث تقویت خشونت و خرابکاری می شود بلکه پرورش دهنده فساد  نیز است تا بدینگونه اعتماد افغانها بر نهادهای عامه و اصل دموکراسی را خدشه دار سازد. اربابان خشن مواد مخدر، نهادهایی از قبیل پولیس، مقامات گمرکی، پرسنل نظامی، قاضی ها و رهبران منتخب را هدف قرار می دهند. آنها با استفاده از رشوه، ارعاب، تهدید به خشونت، یا ترورهای هدفمند می خواهند کسانی را که در راه درست صدا بلند می کنند خاموش سازند، بی قانونی را ترویج کنند و یک فرهنگ معافیت را جایگزین سازند. زمانیکه دهاقین زحمتکش به درستی ترجیح میدهند به کشت فراورده های قانونی روی بیاورند، طالبان آنها را وادار به پرداخت مالیات های غیرقانونی می کنند، تهدید شان می کنند و آنها را مورد سوء استفاده قرار می دهند. با وادار کردن دهاقین به کشت تریاک بجای سبزیجات و میوه جات، طالبان و مافیای مواد مخدر از رشد اقتصاد قانونی در افغانستان و پیشرفت کشور جلوگیری می کنند.

اکنون، ما باید بیشتر از هر زمان دیگر برای مقابله با این معضل جهانی با همدیگر یک‌جا کار کنیم. نیاز است تا جوانان خود را از اضرار و خطرات استفاده از مواد مخدر و اثرات سوء آن بر جوامع ما، آگاه سازیم. ما باید با کسانی‌که به اعتیاد مبتلا شده اند با عزت و احترام برخورد کرده و اطمینان حاصل نمائیم که به تداوی دسترسی داشته باشند. ما با همدیگر می توانیم به پیشرفت نایل آئیم و ایالات متحده آماده است تا در این عرصه و دیگر عرصه ها با دوستان و همکاران افغان و بین المللی از نزدیک کار کنیم و این بخشی از مشارکت و دوستی دوامدار ما است. برای انجام این امر، ما در برابر فرزندان و خانواده های خود مدیون می باشیم.