پیام امنیتی: تعلیق عملیات ها ( تاریخ: ۳۱ آگست ۲۰۲۱)

Great Seal of the United States

سفارت ایالات متحده امریکا در کابل به تاریخ ۳۱ آگست ۲۰۲۱ عملیات های خود را تعلیق نمود. از آنجائیکه دولت ایالات متحده امریکا نیروهای خود را از کابل اخراج نمودند؛ ما شهروندان ایالات متحده و فامیل های ایشان را در افغانستان از طریق کشور دوحه قطر همکاری می نمایم.

سفارت امریکا از طریق شبکه های اجتماعی به نام های:

ثبت نام در پروگرام اسمارت؛ Smart Traveler Enrollment Program (STEP) ؛وییسایت سفارت (Embassy web page)؛ Travel.State.Gov؛ فیسبوک و تویتر معلومات ارایه خواهد نمود. خدمات قونسلگری خارج از افغانستان ادامه دارد.

جهت دریافت نمودن موقعیت های محلی سفارت ایالات متحده و قونسلگری اینجا را کلیک نماید.  Click here.

برای وزارت خارجه امریکا هیچ چیز ارزیش بیشتر از مصونیت و محافظت شهروندان ایالات متحده خارج از کشور ندارد.

شهروندان ایالات متحده باید کارهای ذیل را انجام دهند:

 • ثبت نام در Smart Traveler Enrollment Program (STEP)

جهت دریافت معلومات های امنیتی جدید و تغییر موقعیت در واقعات عاجل:

 • برنامه های امنیتی شخصی خود را مرور کنید.
 • آگاهی از اطراف خود و بهبود وضعیت امنیتی محلی در تمام اوقات داشته باشید.
 • معلومات محرمانه خود را نگهدارید.
 • در مورد پلان های سفر خود اشخاص را که قابل اعتماد شما است مطلع سازید.
 • پلان های احتمالی را تهیه نموده و در صورت که سفر نمودن مصون باشد سفر نماید و به کمک های دولت ایالات متحده امریکا تکیه نه کیند.
 • رسانه های محلی را تعقیب کنید.

لطفاً “آنچه را که وزارت امور خارجه در یک بحران می تواند و نمی تواند انجام بدهد”

مرور کنید.

منابع برای شهروندان ایالات متحده ا مریکا در افغانستان:

 • شماره های تماس مرکزی وزارت خارجه – قونسلگری در افغانستان : 833-741-2777 و یا 606-260- 4379
 • AfghanistanACS@state.gov
 • Embassy Citizen’s services Page
 • Afghanistan Country Information
 • Afghanistan Travel Advisory
 • جهت محدودیت های سفر به ایالات متحده به صفحه انترنیتی Department of Homeland Security’s website مراجعه نماید.
 • جهت پیام های اطلاعاتی اخیر به شهروندان ایالات متحده امریکا به صفحه انترنیتی our website مراجعه نماید.
 • جهت معلومات بیشتر در مورد ویروس کرونا نوع ۱۹ به صفحه انترنیتی CDC Website مراجعه نماید.
 • در مورد وضعیت ویروس کرونا نوع ۱۹ به صفحه انترنیتی Embassy webpage on COVID-19 مراجعه نماید.
 • جهت معلومات اخیر در مورد بحران های ویروس کرونا نوع ۱۹ به صفحه انترنیتی COVID-19 crisis page on state.gov مراجعه نماید.
 • جهت دریافت معلومات بیشتر ما را از طریق صفحه فیسبوک و تویتر تعقیب کنید.

جهت دریافت معلومات بیشتر در مورد برنامه ویزه خاص یا SIV به صفحه انترنیتی https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghan-employed-us-gov.html مراجعه نماید.