هوشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ( تاریخ: ۲۷ آگست ۲۰۲۱)

 

سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان:

تاریخ: ۲۷ آگیست ۲۰۲۱

 

رویداد: به علت تهدیدات امنیتی در میدان هوای کابل؛ ما برای برای شهروندان ایالات متحده امریکا توصیه می نمایم که از سفر نمودن به میدان هوای و دروازه های میدان هوای خوداری نمایند.

 

شهروندان ایالات متحده امریکا که در دروازه ابی؛ دروازه شرقی؛ دروازه غربی و یا دروازه جدید وزارت امورخارجه، حضور دارند؛ محل را هر چی سریع تر ترک نمایند.

 

اقدامات که باید اجرا شود:

 

بطور دامدار متوجه اطراف تان باشید، مخصوصاً در جای مزدحم و محلات تجموع بیشترمردم .

رهنمود های مقامات محلی را  تعقیب نماید به شمویل موانع گشت و گذار در محلات ممنوع.

برای واقعات عاجل پلان های احتمالی و فهرست مسافرین را مرور کنید

تعقیب نمودن رسانه های محلی برای اگاهی از وافعات و آگاه نمودن خود از معلومات جدید.

جهت دریافت نمودن هوشدار ها واگاهی از واقعات عاجل خود را در پروگرام مسافرت هوشیار ثبت نام نماید.

صفحه فیسبوک و تیوتر وزارت امور خارجه را تعقیب نماید.