هشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا، کابل (۲۶ آگیست ۲۰۲۱)

سفارت ایالات متحده امریکا

هشدار امنیتی

تاریخ: ۲۶ آگیست ۲۰۲۱

رویداد: انفجار و تیراندازی در داروازه اورودی ابی میدان هوایی کابل

گزارش ها در مورد یک انفجار عظیم و تیراندازی در میدان هوایی کابل.

شهروندان ایالات متحده امریکا از رفتن به میدان هوایی کابل و دروازه های ورودی فعلآ خوداری نمایند.

شهروندان ایالات متحده امریکا که فعلآ در دروازه ابی؛ دروازه غربی و دروازه شمالی حضور دارند، در زودترین فرصت محل را ترک کنند.

اقدامات زیر را انجام دهید:

  • در همه حال از محیط اطراف خود آگاه باشید، به ویژه در جمعیت زیاد.
  • دستورالعمل های مقامات محلی، ازجمله محدودیت های رفت و آمد مربوط به حکومت نظامی را رعایت کنید.
  • برای شرایط اضطراری برنامه داشته باشید و چک لیست مسافران را مرور کنید.
  • رسانه های محلی را برای دریافت تازه ترین خبرها و تغییر برنامه های خود بر اساس اطلاعات جدید دنبال کنید.
  • جهت دریافت هشدارها و تسهیل مکان یابی شما در شرایط اضطراری در برنامه ثبت نام مسافران هوشمند (STEP) ثبت نام نمایید.
  • صفحه فیسبوک و توییتر وزارت امور خارجه را دنبال نماید.