هوشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ( تاریخ: ۲۸ آگست ۲۰۲۱)

سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان

تاریخ: ۲۸ آگیست ۲۰۲۱

 

هوشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ( تاریخ: ۲۸ آگست ۲۰۲۱)

 

رویداد: به علت تهدیدات موثق و مشخص به اطلاع تمام اتباع ایالات متحده امریکا در مربوطات میدان هوای کابل به شمول دروازه جنوبی ( چهاراهی میدان هوای)؛ وزارت امورخارجه جدید و دروازه نزدیک به پمپ تیل پنجشیر در قسمت شمال شرق میدان هوایی رسانیده می شود که ساحه میدان هوایی را هرچی عاجل ترک نمایند.

شهروندان ایالات متحده امریکا از سفر نمودن به میدان هوایی و تمام دروازه های آن  فغلآ خود داری نمایند.

اقدامات که باید اجرا شود:

 

  • ازاطراف خود آگاه بود و دومداربه آن توجه کنید مخصوصاً در محلات مزدحم و تجموع بیشتر
  • رهنمود های مقامات محلی را به شمول گشت و گذار در محلات ممنوع مراعت نماید.
  • برای واقعات عاجل پلان های احتمالی و مرور به فهرست مسافرین.
  • تعقیب نمودن رسانه های محلی برای اگاهی وافعات و آماده نمودن خود با معلومات جدید منتشرشده.
  • جهت دریافت نمودن هوشدار ها واگاهی واقعات عاجل خود را در پروگرام مسافرت تحت نام سمارت (یاهوشیار) ثبت نام نماید.
  • صفحه فیسبوک و تیوتر وزارت امور خارجه را تعقیب نماید.