هشدار امنیتی – سفارت کابل، افغانستان (۲۵ ھوت ۲۰۲۱)

رویداد: به دلیل تهدیدهای امنیتی در خارج از دروازه فرودگاه کابل، ما به شهروندان آمریکایی توصیه می کنیم که از سفر به فرودگاه اجتناب کنند و در حال حاضر از دروازه فرودگاه اجتناب کنند مگر اینکه از نماینده دولت ایالات متحده دستورات جداگانه ای برای این کار دریافت کنی.

شهروندان آمریکایی که در حال حاضر در دروازه ابی، گیت شرقی یا شمال گیت هستند باید فوراً آنجا را ترک کنند.

اقدامات لازم برای انجام دہی:

  • در همه حال از محیط اطراف خود آگاه باشید، به ویژه در جمعیت زیاد.
  • دستورالعمل های مقامات محلی از جمله محدودیت های حرکتی مربوط به منع رفت و آمد را دنبال کنی.
  • برنامه اضطراری داشته باشید و چک لیست مسافران را مرور کنید.
  • رسانه های محلی را برای وقایع مهم زیر نظر بگیرید و برنامه های خود را بر اساس اطلاعات جدید تنظیم کنید.
  • در برنامه ثبت نام مسافران هوشمند(STEP) ثبت نام کنید تا هشدارها را دریافت کرده و مکان یابی شما را در شرایط اضطراری آسان تر کند.
  • وزارت امور خارجه را در فیس بوک و توییتر دنبال کنی.