اعلامیۀ سفارت ایالات متحده امریکا در مورد سفر توماس شانون معین سیاسی وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا به افغانستان و اتریش

توماس شانون معین سیاسی وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا به کابل سفر نمود. ایشان امروز با مقامات حکومت افغانستان، به شمول رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله و دیگر مقامات بلند پایه حکومتی ملاقات به عمل آورد. آقای سفیر شانون بر مشارکت و همکاری مستحکم بین ایالات متحده و افغانستان تاکید کرده و بار دیگر تعهد دوام‌دار ایالات متحده برای صلح، رفاه و امنیت افغانستان را اظهار نمود.

متعاقبا، آقای سفیر شانون، به روزهای 9-10 جنوری سال روان، به ویانا پایتخت اتریش سفر خواهد کرد تا هیات امریکایی را در کمیسیون مشترک زیرمجموعۀ کمیسیون مشترک برنامۀ جامع عمل (JCPOA)، در ارتباط به برنامۀ هسته‌ای ایران رهبری کند. در این نشست، آقای سفیر استیو مول، هماهنگ کنندۀ اصلی تطبیق برنامۀ هسته‌ای ایران و دیگر متخصصین از نهادهای مربوطه در حکومت امریکا، ایشان را همراهی خواهند کرد.