اعلامیه مشترک مطبوعاتی دومین نشست گروه همآهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین

18 جنوری 2016

دومین نشست گروه همآهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین پیرامون روند صلح در افغانستان به تاریخ 28 جدی 1394 در شهر کابل برگزار گردید. رهبری این نشسست را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان، آقای مایکل مکنلی سفیر ایالات متحده در  افغانستان و آقای دینگ شیجون نماینده خاص چین برای افغانستان برعهده داشتند.

با توجه به اعلامیه مشترک مورخ 21 جدی 1394 و بر اساس نتایج نخستین نشست گروه همآهنگی چهارجانبه، گروه متذکره جهت آغاز گفتگوهای صلح با گروه های طالبان که مبین تعهدات مشترک کشورهای گروه همآهنگی چهارجانبه باشد، روی نقشه راه بحث کرده و در این راستا پیشرفت هایی نیز صورت گرفت.  هدف از نقشه راه تعیین اقدامات مشخص بوده که بتواند شرایط مطلوب را برای آغاز گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانستان میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه های طالبان با هدف کاهش خشونت و ایجاد صلح پایدار در افغانستان و منطقه فراهم سازد. در این زمینه، گروه همآهنگی چهارجانبه از گروه های طالبان تقاضا می‏نماید تا زودتر با حکومت افغانستان غرض حل و فصل کلیه اختلافات سیاسی مطابق به اراده و آرمان های ملت افغانستان و خواست و حمایت کشورهای عضو گروه همآهنگی چهارجانبه برای تأمین صلح پایدار در افغانستان  وارد گفتگو شوند.

اشتراک کنندگان گروه همآهنگی چهارجانبه یکبار دیگر بر ضرورت خاتمه بخشیدن خشونت های بیهوده علیه مردم افغانستان تأکید کردند. کشورهای گروه همآهنگی چهارجانبه توافق کردند که کلیه اشکال تروریزم  نمایانگر تهدید جدی به کشورها، منطقه و جهان میباشد. همچنان اعضا تعهد شان را جهت تلاشهای جدی برای از بین بردن تمام اشکال گروه های تروریستی، صرف نظر از تابعیت و فعالیت های آنها در قلمروهای مربوطه تصریح کردند.

کشورهای عضو گروه همآهنگی چهارجانبه توافق کردند که روابط دوستانه، احترام متقابل و تشریک مساعی میان کشورهای عضو گروه همآهنگی چهارجانبه برای ایجاد شرایط مطلوب برای روند صلح در افغانستان که در راستای تأمین صلح، ثبات، رفاه و منافع منطقه ممد واقع می‏شود، لازمی میباشد.

افزون بر این، گروه همآهنگی چهارجانبه توافق کردند تا نشست های منظم را به منظور پیشبرد روند صلح در افغانستان ادامه دهند.

گروه متذکره نشست بعدی شان را به تاریخ 17 دلو 1394  در اسلام آباد برگزار خواهند کرد.