متن مکالمۀ تیلیفونی رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله

امروز رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اشرف غنی و رئیس اجرائیه داکتر عبدالله عبدالله صحبت تیلیفونی نمود. رئیس جمهور اوباما از مشارکت ثابت و استوار بین ایالات متحدۀ امریکا و افغانستان قدردانی عمیق خود را ابراز کرد. او از هر دو رهبر به خاطر تعهد شان در برابر مردم افغانستان تمجید نمود و تلاشهای حکومت و حدت ملی را برای کاهش فساد و حمایت از حاکمیت قانون قابل ستایش خواند. رئیس جمهور اوباما هر دو رهبر را به ادامۀ تلاشهای مشترک برای افزایش وحدت ملی و حمایت از صلح پایدار و ثبات در افغانستان ترغیب نمود.