حفظ دست‌آوردهای حاصل شده در راستای توانمند‌سازی زنان در افغانستان

راس ویلسن، شارژدافیر ایالات متحده امریکا در کابل و داکتر تینا دولی-‌جونز، رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان

در سال ۲۰۲۰ افغانستان در “نخستین‌ها در تاریخ در بخش زنان” دست‌آوردهای خودش را داشت. در راستای رسیدن به هدف “تقرر زنان بیش‌تر در بست‌های عالی رتبه” که باید مدت‌ها پیش بدست می‌آمد، با تقرر ۲۱ زن بحیث معاونین ولایات بعد از فرمان ماه جولای ۲۰۲۰ رئیس جمهور در مورد تقرر زنان بحیث معاونین در ۳۴ ولایت کشور، پیشرفت صورت گرفت.

با وصف این پیشرفت تاریخی، افغانستان با داشتن آمار بلند مرگ و میر مادران، خشونت مبتنی بر جنسیت بومی، و دسترسی محدود به فرصت‌های کاری، خدمات تعلیمی و تحصیلی، و خدمات صحی بازهم بحیث یکی از چالش بر‌انگیز ترین مکان‌های دنیا برای زنان شناخته می‌شود. همه‌گیری کوید-۱۹، سطح بالای خشونت و قتل‌های هدفمند، و وضعیت نامعلوم مذاکرات صلح دست‌آورد‌های حاصل شده طی ۲۰ سال پسین را تهدید می‌کند. سهم‌گیری زنان در عرصه‌های مختلف به چالش ‌مواجه شده و طی ۱۲ ماه گذشته خشونت مبتنی بر جنسیت ۹۷ درصد افزایش یافته است.

ما از دست‌آوردهای شگفت‌انگیز زنان سراسر جهان به‌شمول زنان افغانستان در روز جهانی زنان که همه ساله در هشتم ماه مارچ تجلیل می‌گردد، قدردانی نمودیم. مراسم متذکره به ما خاطرنشان می‌کند که اگر بخواهیم به مساوات واقعی دست‌یابیم، هنوز‌ هم کار باقی مانده است. شعار روز جهانی زنان برای سال ۲۰۲۱ “انتخاب کنید تا به چالش بکشید: دست‌یابی به یک آینده برابر در جهان کوید – ۱۹” بود.

امسال، در حالیکه جهان دست‌آورد‌های زنان را تجلیل می‌کند، ما باید کسانی را که تلاش‌های خودگذرانۀ زنان، بخصوص تلاش‌های زنان محروم افغانستان را تضعیف می‌کنند یا نادیده می‌گیرند، به ‌‌طور جمعی به چالش بکشیم. #انتخاب کنید تا به چالش بکشید بیشتر از شعار یک کمپاین بوده و یک فراخوان به اقدام است. این فراخوانی است برای پاسخ دهی مستقیم به کسانی که با زنان‌ای مخالفت می‌کنند که از حقوق خویش بحیث شهروندان کامل و برابر استفاده می‌کنند. اقدامات ما می‌تواند آجندا‌های مخرب، تبعیض‌های اجتماعی، و موانع سازمانی را که علیه سهم‌گیری کامل زنان در اجتماع فعالیت می‌کنند، منزوی سازد.

به منظور تجلیل از روز جهانی زن، سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل میزگردی را از زنان الگو و تأثیرگذار که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا یا در راستای فائق‌آمدن بر چالش‌های زنان در واکنش به ویروس کرونا کار کرده بودند، میز‌بانی کرد. زنان مذکور خواه در مورد افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت ناشی از همه‌گیری کوید -۱۹ آگاهی‌دهی میکردند یا از وارد شدن خسارات به دست‌آورد‌های حیاتی در عرصۀ صحت و استقلال اقتصادی رنج می‌بردند همه در ساحه سیاست، صلح، و توسعه الگو و تأثیر‌گذار اند. آنها از دست‌آوردهای چشم‌گیر زنان بحیث پرستاران، کارکنان صحی، کارکنان خدماتی، و فعالین پشتیبانی می‌کنند. این زنان قهرمانان گم‌نام رسیدگی به همه‌گیری ویروس کرونا، کمک در نجات حیات، و فراهم‌سازی حفاظت اجتماعی در اوضاع بی‌پیشینه، اند. شجاعت، برخورد مسلکی، و فداکاری آنها ادامه دارد و در این راستا تعدادی زیادی، به‌شمول مردان، آن‌ها را هم‌راهی می‌کند تا دسترسی و سهم‌گیری زنان را در عرصه‌های صحت، تعلیم و تربیه و تحصیلات، و فرصت‌های اقتصادی افزایش دهد.

#انتخاب کنید تا به چالش بکشید، علاوه بر آگاهی‌دهی، افراد با‌نفوذ را ترغیب می‌کند تا زنان را به نقش‌های رهبری ترفیع دهند. برای کمک در پیشبرد آینده افغانستان کی می‌تواند بهتر از زنان‌ای باشد که آنچه را که نیم از نفوس کشور با آن مواجه اند درک می‌کنند؟ کی می‌تواند بهتر از کسانی باشد که دهه‌ها جنگ، بد رفتاری، و برخورد نابرابر را با محدود ترین یا هیچ دسترسی‌ای به تعلیم و تحصیل، معیشت، و فرصت اقتصادی، تحمل کرده اند؟ اینجا زنان ناملایمات را می‌دانند، و باز هم با استقامت باقی‌مانده، برای خود، خانواده‌های خود، و مردم افغانستان راه‌های حل جستجو می‌کنند و آنها را عملی می‌کنند. آنها بهترین الگو برای دختران و پسران—برای افراد با دیدگاه نسل بعدی که ضرورت دارند تا بدانند که اگر برای‌شان فرصت داده شود می‌توانند در افغانستان یک تغییر مثبت ایجاد کنند، هستند.

از سال ۲۰۰۲ بدین‌سو، حکومت ایالات متحدۀ امریکا منابع چشم‌گیری را برای توانمند سازی زنان و بهبود مشارکت و حقوق زنان و دختران در سراسر جهان و اینجا سرمایه گذاری نموده است. توسعۀ پایدار واقعی—در عرصۀ حکومتداری، اقتصاد، صحت، تعلیم و تحصیل، و محیط زیست—نیازمند ادغام و توانمندسازی همۀ افراد می‌باشد. هیچ‌کسی را نمیتوان عقب گذاشت.

استراتژی حکومت ایالات متحدۀ امریکا برای توانمند‌سازی زنان در افغانستان که عمدتاً ازطریق ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا(USAID) انکشاف یافته و تطبیق می‌گردد، روی توسعۀ دسترسی زنان به خدمات با کیفیت صحی و تعلیمی و تحصیلی، ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی، و دادخواهی برای حقوق زنان تمرکز دارد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا برای زنان افغان اسباب‌ای را فراهم می‌کند که آنها برای کسب مؤفقیت در نقش‌های رهبری و تصمیم‌گیری در حکومت، اقتصاد، و جامعۀ مدنی به آن نیاز دارند. آیندۀ این کشور چنان به توانمندسازی زنان وابسته است که ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان یگانه دفتر مستقل جندر این اداره را ایجاد کرد. این کار درستی برای زنان، برای یک جامعۀ متساوی‌تر، برای توسعۀ پایه‌دار، و برای دست‌یابی به یک آیندۀ صلح‌آمیز و مرفه می‌باشد.