پیام ریاست جمهوری ایالات متحده در مورد فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

من، همزمان با برآمدن ماه امشب، بهترین درودها و تمنیات را به همه مسلمانانی که در ایالات متحده و در سراسر جهان ماه رمضان را گرامی می‌دارند، تقدیم می‌کنم.

مسلمانان در ماه مبارک رمضان با همایش‌های دوستانه و نیایش، نزول قرآن کریم به حضرت محمد را گرامی می‌دارند. بسیاری از آنها این زمان مقدس را با روزه‌گرفتن، انجام کارهای نیک‌، ادا کردن نماز، و خواندن قرآن سپری می‌کنند.

ماه رمضان زمان تأمل و درون‌اندیشی با هدف قوت بخشیدن به رشد معنوی انسان و تجدید حس شکرگزاری از نعمت‌های فراوان خداوند است. آنهایی که به مناسک ماه رمضان عمل می‌کنند با رعایت این روحیه سپاسگزاری و اندیشیدن می‌توانند جوامع ما را توانمند سازند، به نیازمندان کمک کنند، و نمونه‌های خوبی از شیوۀ یک زندگی مقدس باشند.

رمضان برای ما یادآور ارزش هایی گوناگون است که مسلمانان در ساختار مذهبی زندگی آمریکایی به ارمغان آوردند. ما در ایالات متحده از این نعمت برخوردار هستیم که تحت یک قانون اساسی که از آزادی مذهبی پشتیبانی می‌کند و به انجام مناسک مذهبی احترام می‌گذارد، زندگی می‌کنیم. قانون اساسی ما تضمین می‌کند که مسلمانان می‌توانند مطابق با آن چه وجدان‌شان دستور می‌دهد و بدون دخالت دولت، رمضان را گرامی بدارند. با این کار قانون اساسی همچنین فرصت‌های گوناگونی را برای همه آمریکایی‌ها فراهم می‌آورد تا درک‌شان را از روح انسان عمیق تر کنند.

افراد بسیار زیادی برای گرامی داشت ماۀ رمضان یکجا می‌شوند، ملانیا و من هم به جمع آنها می‌پیوندیم تا حلول یک ماه مبارک را آرزو کنیم. رمضان مبارک.