دیدار اعضای کانگرس ایالات متحدۀ امریکا از کابل، افغانستان

کابل –  به‌تاریخ ۹ و ۱۰ ماه می سال جاری، هیئت اعضای کانگرس ایالات متحده متشکل از نمایندگان هر دو حزب، به رهبری خانم مارتا روبی از افغانستان بازدید به‌عمل آوردند. هدف از سفر این هیئت، نظارت از عملیات عمومی مآموریت امریکایی در افغانستان بود که عمدتاً روی سهم‌گیری، تلاش‌ها‌ و نگرانی‌های زنان ایالات متحده شامل در نیروهای مسلح ، به ویژه در موضوعات جندر، و همچنان چالش‌های پیش‌ روی زنان افغان، تمرکز داشت.

شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا سفیر هوگو لارِنس به اعضای کانگرس در بارۀ اولویت‌های کنونی ماموریت ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان گزارش مختصر ارائه نمود. آقای سفیر گفت: “بازدید هیئت بلندپایه و اعضای مهم کانگرس ایالات متحدۀ امریکا نشانۀ واضح تلاش ایالات متحده در امر دست‎یابی به برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان در افغانستان است.”

هیئت نمایندگان کانگرس ایالات متحدۀ امریکا با رولا غنی، بانوی اول افغانستان در قصر ریاست جمهوری دیدار نمود، و با زنان افغان در مورد خشونت جنسیتی و سهم‌گیری زنان در رشد اقتصادی بحث و تبادل نظر نمود. خانم روبی اظهار داشت: “ایالات متحدۀ امریکا متعهد است که پیشرفت‌های به دست آمدۀ زنان افغان را تداوم بخشد. موفقیت‌های زنانِ این جامعه برای ادامۀ توسعه افغانستان امر ضروری تلقی می‌شود، من و همراهانم پیش آمدن این فرصت جهت شنیدن چالش‌ها و فرصت‌های زنان افغان از زبان خود شان به‌طور مستقیم، اظهار سپاس و قدردانی می‌نمائیم.”

این هیئت با نظامیان زن امریکایی مستقر در مرکز فرماندهی که ماموریت حمایت قاطع ناتو در کابل، نیز ملاقات نمود و روی یکپارچگی، مساوات، انکشاف مسلکی، رهبری و موضوعات آزار و اذیت جنسی زنان بحث و گفت‌گو نمود. خانم سوسن دیویس گفت: “ما از تمام مردان و زنانِ شجاع و دلیری که ملبس با لباس نظامی بوده و زندگی خویش را به‌خاطر مصئونیت ما در خطر انداخته اند، اظهار امتنان می‌کنیم. ملاقات با آنها برای ما باعث افتخار است.” هیئت نماینده گان کانگرس در سفارت امریکا با موکلین شان بشمول تعداد زیادی  زوج‌های دیپلوماتیک که برای ماموریت افغانستان استخدام شده اند، نیز دیدار نمود.

علاوه بر روبی و دیوس، ایلینا روس لتینن، سوسن بروکس و وَل دیمنگس نیز شامل این هئیت بودند.