خانم کَرن دیکر معاون سفارت ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان

خانم کَرن دیکر از ماه سپتمبر سال 2018 بدینسو بحیث معاون سفارت ایالات متحده در کابل ایفای وظیفه می نماید.

خانم کَرن عضو ارشد خدمات خارج از مرز، در مأموریت‏های دپلوماتیکی که مشمول حل اختلاف و مدیریت بحران می‏باشد، تخصص دارد. وی چندین بار در جنوب و شرق افغانستان ایفای وظیفه نموده است، که اخیراً بحیث نماینده ارشد ملکی سفارت ایالات متحده امریکا برای 14 ولایت شرقی از سال 2012 الی 2014 ایفای وظیفه نموده است.

قبل از برگشتن به افغانستان، خانم کَرن رئیس تیم کمک به انتقال سوریه بود، وی مسئولیت رهبری تیم های بین‏السازمانی را در ترکیه و سوریه بر عهده داشت كه تیم های متذکره مسئولیت كمك‏های بشردوستانه و تحکیم ثبات را در حمایت از فعالیت‏های C-ISIS بر عهده داشتند. وظایف قبلی وی در خارج از کشور عبارتند از معاون سفارت ایالات متحده امریکا در استونیا (2007 الی 2010)، مستشار سیاسی در یونان (2003 الی 2006)، در مأموریت ایالات متحده امریکا در پیمان ناتو (1998 الی 2001) و در بوسنیا (1995-1998). اولین مأموریت خارج از کشور وی در سال 1990 در پاکستان بود.

وظایف خانم کَرن در واشنگتن مشمول خدمت در انستتیوت خدمات خارجی، دفتر اروپایی و مرکز عملیات‏های وزارت امور خارجه بوده است. از سال 2001 الی 2002، کَرن بحیث معاون اجرایی معین وزیر امور خارجه در امور اروپا ایفای وظیفه نموده است. در روزها و هفته‏های پس از یازدهم سپتمبر 2001، کَرن همراه با معین وزیر امور خارجه به اروپا سفر کرد تا حمایت‏های اروپا را در عرصه مساعدت‏ها و اشتراک اروپا در عملیات آزادی پایدار بدست آورد.

خانم کَرن جوایز متعددی را در عرصه عملکرد وظیفوی از وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بدست آورده است. در سال 2001، آقای کولین پاول، وزیر امور خارجه وقت، جایزه رئیس عمومی برتر را در بخش گزارش‏دهی و تجزیه و تحلیل امور به پاس خدماتش در قسمت نائل آمدن به اهداف آمریكا در بالكان به وی اعطا نمود. رتبه وی مستشار وزیر است.