جان بس سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان

مدت ماموریت: دسمبر سال 2017 میلادی تا حال 

جان بس به تاریخ ۲۸ سپتمبر ۲۰۱۷ رأی اعتماد خود را به حیث سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان به دست آورد.

سفیر بس یک مامور مسلکی وزارت امور خارجه بوده و از سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ به حیث سفیر ایالات متحده در ترکیه، از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ به عنوان رئیس اجرائیوی وزارت امور خارجه و از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۲ به حیث مسئولیت سفیر ایالات متحده در گرجستان ایفای وظیفه کرده است. او خدمات دیپلوماتیک خود را در سال ۱۹۸۸ آغاز کرد و در ماموریت‌های ایالات متحده در عراق، ایتالیا، بلجیم و چاد کار کرده است.

وظایف سفیر بس در واشنگتن شامل کارمند معاون رئیس جمهور امریکا دیک چینی، رئیس دارالانشاء و مشاور وزیر امور خارجه ستروب تالبوت، رئیس مرکز عملیاتی وزارت امور خارجه و در چندین وظایف مختلف متمرکز بر مسائل اروپا انجام وظیفه نموده است. او به‌خاطر کارکرد‌های برجستۀ خود از سوی وزارت امور خارجه جایزه‌های متعدد را دریافت کرده است.

او فرزند یک مامور دولتی و یک افسر نیروی‌ هوایی ایالات متحده است. آقای بس در شمال ایالت نیویارک متولد شده و از دانشگاه سیراکیوز فراغت حاصل نموده است، او به زبان‌های ایتالوی و فرانسوی صحبت کرده می‌تواند. سفیر بس با یک دیپلومات امریکایی، هالی هولزر بس ازدواج کرده است.