اخبار و رویداد ها

پیام امنیتی: تعلیق عملیات ها ( تاریخ: ۳۱ آگست ۲۰۲۱)

سفارت ایالات متحده امریکا در کابل به تاریخ ۳۱ آگست ۲۰۲۱ عملیات های خود را تعلیق نمود. از آنجائیکه دولت ایالات متحده امریکا نیروهای خود را از کابل اخراج نمودند؛ ما شهروندان ایالات متحده و فامیل های ایشان را در افغانستان از طریق کشور دوحه قطر همکاری می نمایم. سفارت امریکا از طریق شبکه های ...
ادامۀ مطلب»

هوشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ( تاریخ: ۲۸ آگست ۲۰۲۱)

سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان تاریخ: ۲۸ آگیست ۲۰۲۱   هوشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ( تاریخ: ۲۸ آگست ۲۰۲۱)   رویداد: به علت تهدیدات موثق و مشخص به اطلاع تمام اتباع ایالات متحده امریکا در مربوطات میدان هوای کابل به شمول دروازه جنوبی ( چهاراهی میدان هوای)؛ وزارت امورخارجه جدید ...
ادامۀ مطلب»

هوشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ( تاریخ: ۲۷ آگست ۲۰۲۱)

  سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان: تاریخ: ۲۷ آگیست ۲۰۲۱   رویداد: به علت تهدیدات امنیتی در میدان هوای کابل؛ ما برای برای شهروندان ایالات متحده امریکا توصیه می نمایم که از سفر نمودن به میدان هوای و دروازه های میدان هوای خوداری نمایند.   شهروندان ایالات متحده امریکا که در دروازه ابی؛ دروازه ...
ادامۀ مطلب»

هشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا، کابل (۲۶ آگیست ۲۰۲۱)

سفارت ایالات متحده امریکا هشدار امنیتی تاریخ: ۲۶ آگیست ۲۰۲۱ رویداد: انفجار و تیراندازی در داروازه اورودی ابی میدان هوایی کابل گزارش ها در مورد یک انفجار عظیم و تیراندازی در میدان هوایی کابل. شهروندان ایالات متحده امریکا از رفتن به میدان هوایی کابل و دروازه های ورودی فعلآ خوداری نمایند. شهروندان ایالات متحده امریکا ...
ادامۀ مطلب»

هشدار امنیتی – سفارت کابل، افغانستان (۲۵ ھوت ۲۰۲۱)

رویداد: به دلیل تهدیدهای امنیتی در خارج از دروازه فرودگاه کابل، ما به شهروندان آمریکایی توصیه می کنیم که از سفر به فرودگاه اجتناب کنند و در حال حاضر از دروازه فرودگاه اجتناب کنند مگر اینکه از نماینده دولت ایالات متحده دستورات جداگانه ای برای این کار دریافت کنی. شهروندان آمریکایی که در حال حاضر ...
ادامۀ مطلب»