اعلامیۀ مشترک گروپ هماهنگ کنندۀ چهار جانبه در بارۀ آشتی و مصالحۀ ملی افغانستان

11 جنوری 2016

نخستین نشست گروپ هماهنگ کنندۀ چهار جانبۀ افغانستان، چین، پاکستان و ایالات متحدۀ امریکا در بارۀ پروسۀ آشتی و مصالحۀ ملی افغانستان به تاریخ ۱۱ جنوری ۲۰۱۶ در اسلام آباد برگزار گردید. ریاست هیئت های مربوطه به عهدۀ حکمت کرزی معین وزارت امور خارجۀ افغانستان، عزیز احمد چوهدری وزیر امور خارجۀ پاکستان، ریچارد اولسن نمایندۀ خاص ایالات متحدۀ امریکا برای افغانستان و پاکستان و دینگ شی جن نمایندۀ خاص چین برای افغانستان بود.

اعضای گروپ بر تعهدات کشور هایشان برای تحقق اهدافی که در نشست چهار کشور در حاشیۀ کنفرانس قلب آسیا در ماه دسمبر ۲۰۱۵ در اسلام آباد معین شده بود، تاکید کردند. بر اساس نتایج جلسات سه جانبه و چهار جانبۀ ۹ دسمبر، از جانب آنها تلاشهای دوجانبه مطرح گردید که به آغاز پروسۀ آشتی و مصالحۀ ملی به رهبری و مالکیت افغانستان با در نظرداشت دست یافتن به صلح و ثبات دایمی در افغانستان و منطقه، کمک نماید.

نمایندگان هر چهار کشور بر اهمیت پایان دادن به جنگ و درگیری در افغانستان که هنوز هم خشونت بی معنی را بر مردم افغانستان تحمیل نموده و باعث به میان آمدن نا امنی در سراسر منطقه می گردد، تاکید نمودند. اشتراک کنندگان این نشست خواستار آغاز فوری گفتگوی مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و گروپ های طالبان در یک پروسۀ صلح شدند که هدف آن حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان باشد.

بحث های این نشست بر ارزیابی واضح و واقعی فرصت ها برای صلح در افغانستان متمرکز بوده و موافقه شد تا موانع و امکاناتی که به ایجاد محیط سالم برای آغاز گفتگو های صلح مبتنی بر هدف مشترک کاستن خشونت ها و برقراری صلح پایدار در افغانستان وجود دارد، پیش بینی و تشخیص داده شوند.

در این نشست، چارچوب کاری برای گروپ هماهنگ کنندۀ چهار جانبه مشخص گردیده و توافق بعمل آمد تا برای پیشبرد پروسۀ آشتی و مصالحۀ ملی در افغانستان، گفتگو ها به صورت منظم ادامه یابد. گروپ هماهنگ کنندۀ چهار جانبه برای ترتیب نقشۀ راه، در جلسۀ بعدی که به تاریخ ۱۸ جنوری ۲۰۱۶ در کابل تدویر می گردد، بحث و گفتگو خواهند نمود.