تقویم رخصتی ها

جنوری

سال نو میلادی
دوشنبه، ۱ جنوری
United States of America Flag
روز مارتین لوتر کینگ
یکشنبه، ۱۴ جنوری
United States of America Flag

فبروری

روز رئیس جمهور
یکشنبه، ۱۸ فبروری
United States of America Flag

مارچ

سال نو (نوروز)
چهار شنبه، ۲۱ مارچ
af Flag

اپریل

روز پیروزی (۸ ثود)
شنبه، ۲۸ اپریل
af Flag

می

روز اول رمضان
پنچ شنبه، ۱۷ می
af Flag
روز یادبود
یکشنبه، ۲۷ می
United States of America Flag

جون

عید الفطر
شنبه، ۱۶ جون
af Flag
عید الفطر
یکشنبه، ۱۷ جون
af Flag
عید الفطر
دوشنبه، ۱۸ جون
af Flag

جولای

روز استقلال
چهارشنبه، ۴ جولای
United States of America Flag

اگست

روز استقلال (۲۸ اسد)
یکشنبه، ۱۹ اگست
af Flag
عید قربان
چهارشنبه، ۲۲ اگست
af Flag
عید قربان

af Flag
عید قربان

af Flag

سپتمبر

روز کارگر
یکشنبه، ۲ سپتمبر
United States of America Flag
روز شهدا و شهادت احمد شاه مسعود
یکشنبه، ۹ سپتمبر
af Flag
روز عاشورا
پنج شنبه، ۲۰ سپتمبر
af Flag

اکتوبر

روز کولمبوس
بکشنبه ، ۷ کتوبر
United States of America Flag

نومبر

روز نظامیان متقاعد
یک شنبه، ۱۱ نومبر
United States of America Flag
میلاد النبی
پنج شنبه، ۲۰ نومبر
af Flag
شکرگزاری
پنجشنبه، ۲۲ نومبر
United States of America Flag

دسمبر

روز کریسمس
سه شنبه، ۲۵ دسمبر
United States of America Flag