اعلامیۀ مطبوعاتی سفارت ایالات متحدۀ امریکا در خصوص افتتاح مرکز عملیات رسانه ای پوهنتون هرات

19 اپریل 2016

پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون هرات، به تاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۱۶ مرکز عملیات رسانه ای جدید خود را طی برگزاری یک محفل رسمی افتتاحیه به بهره برداری سپرد. مرکز عملیات رسانه ای علاوه بر صنوف درسی منظم برای محصلین ژورنالیزم، دارای ستودیوهای تلویزیون، رادیو، و نشرات چاپی نیز می باشد. این امکانات زمینۀ ارائۀ دوره های آموزشی عملی تخنیک و شیوه های عصری و مدرن نشرات چاپی، تلویزیونی و رادیویی را فراهم می سازد. بخش روابط عامۀ سفارت ایالات متحده در کابل، مصارف اعمار ساختمان مرکز عملیات رسانه ای را تمویل و وسایل و تجهیزات مورد ضرورت ستودیو های آن را اهداء نموده است. پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون هرات با رهبری نعمت الله سروری، محفل افتتاحیۀ این مرکز را به منظور قدردانی از پشتیبانی دولت ایالات متحده و به نمایش گذاشتن این مرکز عصری به سایر نقاط افغانستان، ترتیب و تدویر نموده بود.

محمد آصف رحیمی والی هرات، داکتر حسن فرید سرپرست پوهنتون هرات، عبدالوحید غروال رئیس پوهنځی ژورناليزم پوهنتون کابل، ماریا رهین رئیس پوهنځی ژورناليزم پوهنتون بلخ، عبدالقادر جلالی رئیس پوهنځی ژورناليزم پوهنتون کندهار و تعداد زیاد محصلین و استادان پوهنځی ژورناليزم پوهنتون هرات درین محفل اشتراک ورزیده بودند. سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل مرکز عملیات رسانه ای پوهنځی های ژورنالیزم پوهنتون های هرات و کندهار را اعمار و تجهیز نموده، مرکز عملیات رسانه ای پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بلخ را تجهیز کرده و اکنون به مؤسسۀ حمایت آموزشی بودیجه اهداء نموده تا امور حفظ و مراقبت هر چهار مرکز را انجام دهد، به همین اساس رؤسای پوهنځی های ژورناليزم برای اشتراک درین محفل دعوت شده بودند. مایکل راینور معاون سرپرست سفارت ایالات متحده، و تیری دیویدسن رئیس بخش روابط عامۀ سفارت ایالات متحده پیام های تبریکی و بیانیه های ثبت شدۀ خویش را به این محفل فرستاده بودند.

تدریس برای بار اول در صنوف پوهنځی ژورنالیزم در ماه مارچ سال ۲۰۱۲ شروع شده و ورکشاپ ها و آموزشهای مسلکی در ستودیو ها در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۴ آغاز گردید. قرار بود که مرکز عملیات رسانه ها همزمان با آغاز فعالیت آن به طور رسمی افتتاح شود، اما بنابر حادثۀ بمب گذاری در کنسولگری ایالات متحده در هرات، تا اکنون به تعویق افتاد.

به عنوان بخشی از افتتاحیۀ رسمی، آقای سروری رؤسای پوهنځی های ژورنالیزم را دعوت نموده بودند تا در یک بحث گروهی برای رسیدگی به مسائل کلیدی آموزش ژورنالیزم سهم بگیرند. رؤسای پوهنځی های ژورنالیزم همچنان روی استراتیژی ها برای فعالیت موفقانۀ مراکز عملیات رسانه ای و چگونگی ثبات و تداوم آنها پس از اختتام بودیجۀ دولت ایالات متحده، بحث و گفتگو کردند.