گروه سفیران دوست زنان افغان بیانیه ای به مناسبت روز جهانی زن کابل – افغانستان،  ۸ مارچ ۲۰۲۱

به مناسبت روز جهانی زن، ما هر سال توانایی، استعداد و استقامت زنان افغان را گرامی میداریم. در مقایسه به سال های گذشته، امسال تهدیدات بیشتر اند در حالیکه افغان ها در تلاش هستند که جنگ خشونت بار را خاتمه بخشند و به یک صلح پایدار دست یابند. منحیث دوست های بین المللی زنان افغان، ما از تلاش های آنها  در سطوح مختلف – محلی، ولایتی، ملی و بین المللی – برای رسیدن به صلح و رفاه در کشور قدردانی می نماییم.

ما از خواست های مسلسل زنان افغان برای آتش بس حمایت می کنیم و نیز ترورهای هدفمند و تهدیدات در برابر مدافعین حقوق بشر و زنان، فعالین جامعه مدنی، صلح خواهان و ژورنالیست ها را نکوهش می کنیم. زنان افغان همه روزه از جنگ جاری در کشور رنج می برند. ما از خواست زنان افغان که می خواهند صلح و عدالت بر مبنای اصل حفظ حقوق قربانیان تامین شود، حمایت می کنیم.

زنان در سراسر کشور تاکید می نمایند که صلح واقعی به معنی خاتمه جنگ نیست بلکه صلح به معنی آزادی از هر نوع خشونت و اجبار، احترام به حیثیت انسانی، تامین عدالت، حقوق بشر و نیز مساوات برای همه می باشد. ما از خواست های زنان و مردان افغان که دستاوردهای زنان باید در هر نوع توافق سیاسی حفظ شود، حمایت می کنیم.  به گفته زنان افغان، علماء دین و بزرگان محل میتوانند نقش کلیدی را در قبال حفظ حقوق اساسی زنان بشمول حق تحصیل و فرصت های کاری و همچنان در امر محافظت از هر نوع خشونت ایفا نمایند. ما از علماء افغانستان، منطقه و جهان قدردانی می نماییم که آنها در بیانیه های خود بر نقش مرکزی زنان در اسلام تاکید ورزیده اند.

تجارب در جهان نشان داده که رسیدن به صلح پایدار وابسته به اشتراک یکسان و معنی دار زنان در امور سیاسی، حکومتداری، نهادسازی، حاکمیت قانون، سکتور امنیتی و همچنان در بخش بازسازی می باشد. زنان می توانند که در میز مذاکره و همچنان در ایجاد اجماع سیاسی نقس بارز را ایفا نمایند. ما از همه طرفین درگیر می خواهیم که در پروسه صلح و نیز در امور رهبری بخصوص در پروسه تصمیم گیری فضا سالم برای زنان ایجاد نماید و همچنان زنان را در بخش های مختلف به صفت مشاروین و کارشناسان استخدام نمایند. برای رسیدن به یک توافق سیاسی پایدار و نیز برای بازسازی افغانستان نیاز است که زنان افغان بطوری کامل، یکسان و معنی دار در پروسه صلح اشتراک نمایند.

زنان افغان برای رسیدن به صلح پایدار جرئت مندانه برخاستند و صدا خویش را بلند کردند در حالیکه تهدید جدی متوجه آنها می بود. ما یک بار دیگر حمایت خود را از زنان افغان اعلام می نماییم. برای افغانستان پر امن و کامکار، ما هم یکجا با زنان افغان ارزوهای آنها را به اشتراک می گذاریم.

گروه سفیران دوست زنان افغان متشکل از نماینده های ارشد کشورهای آسترالیا، دنمارک، شبکه توسعه آغا خان، کانادا، اتحادیه اروپا، نیدر لیند، ترکیه، برطانیه و ایالات متحده امریکا می باشند. همچنان کشور های ذیل بیانیه فوق الذکر را تایید نموده و در آن اشتراک نموده اند. دولت جمهوری بلغاریه، فنلند. فرانسه، جرمنی، هندوستان، ایتالیه، جاپان، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان، ناروی، هسپانیه و سویدن.